Detalji projekta

Efficient and sustainable Danube navigation based on forward looking competences – Innovative SKILLSEuropski-regionalni ERDF/European-regional ERDF

Program/Programme: Danube Transnational Programme (DTP)
Trajanje/Duration: 01/09/2018 – 31/08/2019
Iznos financiranja/Funding: 42,500 €
Ukupna vrijednost projekta/Project value: 50,000 €
Uloga fakulteta/Faculty role: Partner
Voditelj/ica projekta na Fakultetu/Faculty coordinator: Natalija Kavran
Web stranice projekta/Project website: http://www.interreg-danube.eu

Education and training are the backbone of the transport sector: they attract youngsters to the profession, educate and train them to achieve the knowledge, skills and proficiency required to be able to execute their future job in a safe, secure and sustainable way and also offer lifelong learning programmes to improve competences and skills of current employees or inactive workforce and ultimate employability opportunities thereof.
Addressing the major barrier remaining in the Danube riparian countries after adoption of a common European legal framework governing skills and qualifications in IWT sector, Innovative SKILLS shall attempt to solve the shortage of qualified personnel, one of EUSDR Priority Area 1a targets, by aligning skills and competences with current and future labour market requirements and promote entrepreneurship for Danube navigation businesses among youth and adults.

Obrazovanje i osposobljavanje okosnica su razvoja prometnog sektora: privlačenjem mladih u obrazovne programe u struci, s ciljem stjecanja potrebnih znanja i vještina kako bi bili osposobljeni da budući posao izvode na siguran i održiv način, te kroz programe cjeloživotnog učenja s ciljem unaprijeđenja kompetencija i vještina za postojeće zaposlenike ili neakativnu radnu snagu s mogućnošću zaposlenja.
Kao glavna prepreka nakon usvajanja zajedničkog europskog pravnog okvira koji uređuje vještine i kvalifikacije u unutarnjoj plovidbi, projektom Innovative SKILLS nastoji se riješiti problem nedostatka kvalificirane radne snage, kao jednog od ciljeva Strategije EU za dunavsku regiju, prioritetno područje 1a, usklađivanjem vještina i kompetencija s trenutnim i budućim zahtjevima tržišta rada i promicanjem poduzetništva za plovidbu Dunavom među mladima i odraslima.

A holistic approach is adopted towards inland navigation (IWT) as part of a smart integrated multimodal transport system in the project’s attempt to offer solutions ensuring that IWT becomes a more attractive sector especially for youth in order to rejuvenate the IWT staff in high proportion aged 50+.
Entrepreneurial and digital skills will be developed to match latest innovations and digital technologies, based on appropriate education and training and lifelong learning programmes responding to tomorrow’s needs of the transport labour market, addressing PA 1a Topic 2 and aiming at raising the operational efficiency of vessels by improving competences of IWT staff and thus enhancing competitiveness of the sector. In addition, Topic 3 Reduction of administrative barriers in Danube navigation is tackled through logistics courses including border control procedures to be mastered by IWT staff and intended to reduce waiting times at border crossings as well as the duration of controls, beneficial for the inland waterway industry and contributing to the achievement of EUSDR PA1a targets.

Holističkim pristupom primjenjenom u unutarnjoj plovidbi kao dijelu pametnog integriranog multimodalnog transportnog sustava, u implementaciji projekta nastoji se pronaći rješenja koja osiguravaju da unutarnja plovidba postane privlačniji sektor za mlade s ciljem smanjenja postojeće prosječne dobi osoblja od 50+ godina. Stjecanjem poduzetničkih i digitalnih vještina omogućena je primjena najnovijih tehnoloških rješenja. Vještine zasnovane na odgovarajućim obrazovnim programima, programima osposobljavanja te programima cjeloživotnog učenja koji odgovaraju potrebama budućeg tržišta rada, u skladu sa PA 1a temom 2 povećanja operativne učinkovitosti plovila kroz poboljšanje kompetencija radne snage u unutarnjoj plovidbi omogućavaju povećanje konkuretnosti sektora. Dodatno, za temu 3 smanjenja administrativnih barijera u unutarnjoj plovidbi, logističkim tečajima koji uključuju postupke granične kontrole kojima upravlja osoblje u unutarnjoj plovidbi nastoji se smanjiti vrijeme čekanja na prijelazima granica i vrijeme kontrole, te time doprinosi industriji na unutarnjoj plovidbi i ostvarenju PA1a ciljeva Strategije EU za dunavsku regiju.

Objectives of Innovative SKILLS project are fully coherent with topics analysed and researched by Faculty, particularly that special focus of recent activities is set on increased mobility of inland labour force, prospects for better jobs and increased revenues, hence increased economic growth in Croatia. Cooperation with HR authorities, especially the Ministry of Transport, with Sava Commission, fellow members of EDINNA Association and representatives of IWT business sector will help Faculty to bring a consistent contribution to preparation of project survey encompassing not only HR but also neighbouring countries (RS and SK) while experience gained by Faculty in former SEE & current DTP projects in both preparation of project proposals as well as their successful implementation warrantees their relevant contribution to project outputs.

Ciljevi projekta Innovative SKILLS u skladu su sa temama i aktivnostima koje se obrađuju na Fakultetu u području unutarnje plovidbe, koje omogućuju povećanje kompetencija i koristi u ekonomskom razvoju zemlje. Suradnja sa Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save, asocijacijom EDDINNA i dionicima sektora unutarnje plovidbe omogućava Fakultetu kvalitetnu pripremu i provedbu anketnih istraživanja u Hrvatskoj i ostalim zemljama u okruženju te uz iskustvo stečeno na prethodnim i postojećim programima (SEE, DTP) pripreme projektnih prijedloga i uspješne implementacije istih podloga su za kvalitetan doprinos rezultatima projekta.


 • Kalendar

  Prosinac 2023
  Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  « Svi    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031