Najava 1. kruga Natječaja – Erasmus+ stručna praksa, 2019./20.
U pripremi je 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za 2019./20. Sveučilište u Zagrebu natječaj planira otvoriti u svibnju 2019. Planirano je da mogući početak mobilnosti bude u vremenskom okviru od najranije sredine srpnja 2019. – najkasnije 31.12.2019. Detaljne i konačne informacije bit će objavljene u natječaju.
(Comments are closed)