2. krug Natječaja za stručnu praksu za razvoj digitalnih vještina u Švicarskoj

Sveučilište u Zagrebu raspisuje 2. krug Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u Švicarskoj za razvoj digitalnih vještina u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 03. 06. 2019. do 31. 05. 2020.

Natječaj je ograničenog karaktera s obzirom na vrstu prakse – razvoj digitalnih vještina i zemlju u kojoj se obavlja praksa, isključivo Švicarska.

Sve informacije dostupne su na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

(Comments are closed)