Rezultati prvog kruga natječaja za Erasmus+ stručnu praksu

Objavljeni su prvi preliminarni Rezultati 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20.

Rezultati se nalaze na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

(Comments are closed)