Category Archives: Interesting things

Unaprjeđenje školovanja vojnih pilota

Dana 18. ožujka 2015. na Zavodu za aeronautiku održan je radni sastanak na temu unaprjeđenja školovanja vojnih pilota. Sastanku je, uz upravu Fakulteta, prisustvovao zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general Slavko Barić, te predstavnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Dogovorene su konkretne mjere u definiranju procesa školovanja na diplomskoj razini studija, te razrađena metodologija daljnjeg rada. Početak primjene modela na diplomskoj razini očekuje se u akademskoj godini 2015./2016. Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva školuju se na Zavodu za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti od 1992. godine prema modelu civilno-vojnog školovanja.

Sudionici radnog sastanka u zbornici Zavodu za aeronautiku

Sudionici radnog sastanka u zbornici Zavoda za aeronautiku

Prvi vojni pilot obranio diplomski rad

U utorak 2.12.2014. održane su obrane završnih i diolomskih radova na Fakultetu prometnih znanosti. Pri Zavodu za aeronautiku diplomski rad pod nazivom Novi postupci letenja OAT prometa u okolnom prostoru Zračne luke Zadar  branio je student Dominik Jerinić, pod mentoriranjem doc.dr.sc. Biljane Juričić. Ostali članovi Povjerenstva za obranu diplomskog rada su bili doc.dr.sc. Anita Domitrović (predsjednica Povjerenstva za obranu) te prof.dr.sc. Stanislav Pavlin (član Povjerenstva za obranu).

 

Dominik Jerinić je student prve generacije studenata izvanrednog diplomskog studija aeronautike koji su upisali studij kao djelatne osobe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Uspješnim završetkom studija, Dominik je stekao akademski naziv mag.ing.aeronaut. te je postao prvi student modula vojni pilot koji je diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti nakon uvođenja „Bolonjskog procesa“.

Student Dominik Jerinić i članovi Povjerenstva za obranu diplomskog rada