Monthly Archives: December 2014

Nova doktorica na Zavodu za aeronautiku

Doktorandica Karolina Krajček i mentori doc. dr. sc. Anita Domitrović i izv. prof. dr. sc. Milan Vrdoljak

Doktorandica Karolina Krajček i mentori doc. dr. sc. Anita Domitrović i izv. prof. dr. sc. Milan Vrdoljak

U ponedjeljak, 15.12.2014. u Vijećnici Fakulteta prometnih znanosti, doktorandica Karolina Krajček, dipl.ing., obranila je doktorski rad pod naslovom: Metoda za praćenje aerodinamičkih značajki transportnog zrakoplova tijekom eksploatacije. Kao najznačajniji doprinos ovog rada doktorandica je osmislila, razvila i validirala novu metodu praćenja aerodinamičkih značajki transportnog zrakoplova, nazvanu AeroQAR, koja se temelji na podatcima dostupnima iz snimača podataka leta. Tom se metodom aerodinamičke značajke zrakoplova, kao i njihova degradacija, mogu pratiti bez ugradnje i korištenja posebno skupih mjernih uređaja. Rad je izrađen pod dvojnim mentorstvom doc. dr. sc. Anite Domitrović i izv. prof. dr. sc. Milana Vrdoljaka (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu), a u povjerenstvu su, osim mentora, bili i prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, prof. dr. sc. Tino Bucak i doc. dr. sc. Božidar Ivanković.

Ovim putem, dr. sc. Karolini Krajček, kolege sa Zavoda za aeronautiku žele uspješan nastavak akademske karijere uz još puno znanstveno-nastavnog doprinosa u području tehničkih znanosti.

AeroQAR metoda praćenja aerodinamičkih značajki transportnog zrakoplova

AeroQAR metoda praćenja aerodinamičkih značajki transportnog zrakoplova

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada i doktorandica

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada i doktorandica

Prvi vojni pilot obranio diplomski rad

U utorak 2.12.2014. održane su obrane završnih i diolomskih radova na Fakultetu prometnih znanosti. Pri Zavodu za aeronautiku diplomski rad pod nazivom Novi postupci letenja OAT prometa u okolnom prostoru Zračne luke Zadar  branio je student Dominik Jerinić, pod mentoriranjem doc.dr.sc. Biljane Juričić. Ostali članovi Povjerenstva za obranu diplomskog rada su bili doc.dr.sc. Anita Domitrović (predsjednica Povjerenstva za obranu) te prof.dr.sc. Stanislav Pavlin (član Povjerenstva za obranu).

 

Dominik Jerinić je student prve generacije studenata izvanrednog diplomskog studija aeronautike koji su upisali studij kao djelatne osobe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Uspješnim završetkom studija, Dominik je stekao akademski naziv mag.ing.aeronaut. te je postao prvi student modula vojni pilot koji je diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti nakon uvođenja „Bolonjskog procesa“.

Student Dominik Jerinić i članovi Povjerenstva za obranu diplomskog rada