Tag Archives: Žilina

INAIR 2014 – Sudjelovanje djelatnika i studenata Zavoda za aeronautiku

Na putu za Prag delegacija je posjetila grad Česky Krumlov

Na putu za Prag delegacija je posjetila grad Česky Krumlov

Od 13.11. do 14.11.2014. u Pragu je održana redovita međunarodna konferencija o zračnom prometu INAIR 2014 u organizaciji slovačkog Sveučilišta u Žilini (Air Transport Department, University of Žilina) i Amsterdamskog sveučilišta primjenjenih znanosti (Hogeschool van Amsterdam). Glavna tema ovogodišnje konferencije bila je “Europe: How to stay connected?” te je na njoj sudjelovao veliki broj znanstvenika i stručnjaka iz područja zračnog prometa. Na konferenciji je sudjelovala i delegacija Zavoda za aeronautiku, Fakulteta prometnih znanosti: doc.dr.sc. Anita Domitrović i doc.dr.sc. Biljana Juričić te odnedavno magistri inženjeri aeronautike: Valentina Barta, Petar Andraši i Igor Tukarić. Studenti su uz mentoriranje docentica Domitrović i Juričić te profesora sa Sveučilišta u Žilini (Antonin Kazda, Jan Pitor, Roman Topločany) izradili sljedeće članke koje su na Konferenciji prezentirali na posterima:

Studenti i mentorice prilikom prezentacije postera

Studenti i mentorice prilikom prezentacije postera

– SIMULATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AIRSPACE SECTORIZATION AND ITS INFLUENCE ON FAB CE (Valentina Barta, Biljana Juričić, Antonin Kazda).

– PROPOSAL OF ECTM PROGRAMME FOR AIRCRAFT PISTON ENGINES (Igor Tukarić, Anita Domitrović, Jan Pitor),

– ORGANISATION MANAGEMENT AND COMPLIANCE MONITORING OF APPROVED TRAINING ORGANISATION (Petar Andraši, Anita Domitrović, Roman Topolčány),

Članci su rezultat diplomskih radova studenata koje su izradili na Sveučilištu u Žilini dok su bili na ERASMUS programu mobilnosti studenata.

William J. Muldoon prezentirao je poznato američko sveučilište Embry-Riddle Aeronautical University

William J. Muldoon prezentirao je poznato američko sveučilište Embry-Riddle Aeronautical University

Profesor Antonin Kazda, koji je i jedan od osnivača konferencije, imao je zanimljivo predavanje o sveučilišnom obrazovanju kadrova u zrakoplovstvu

Profesor Antonin Kazda, koji je i jedan od osnivača konferencije, imao je zanimljivo predavanje o sveučilišnom obrazovanju kadrova u zrakoplovstvu

Druženje na službenoj večeri s kolegama sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

Druženje na službenoj večeri s kolegama sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu