Projekt studenata diplomskog studija Aeronautike

Znaju li studenti Aeronautike samostalno dizajnirati i izraditi platformu za izviđanje iz zraka, konstruirati infracrveni senzor, snimiti zadano područje iz zraka i analizirati dobivene snimke? Odgovor je – znaju! I to za gotovo 0 kuna.

Tijekom ljetnog semestra prve godine diplomskog studija aeronautike studenti slušaju kolegij Zrakoplovno izviđanje i nadzor.

Od ove godine, uz kolokvije,  studenti tijekom semestra bodove za oslobađanje od pismenog ispita mogu skupljati i izradom studentskog projekta.

Dizajn balona na topli zrak
Dizajn balona na topli zrak

Svrha studentskog projekta je upoznati studente sa znanjima i vještinama potrebnima za projektni rad u timu. Kroz planiranje, organiziranje i izradu projektnog zadatka studenti stječu iskustva koja će im biti neophodna na budućim radnim mjestima. Uče se suradnji, međusobnom poštovanju, kvalitetnom argumentiranju prijedloga i odgovornosti prema sebi i kolegama. Zbog toga je i pozitivan učinak ovakvog oblika nastave puno širi od usvajanja znanja iz samog kolegija. Ovisno o radnim mjestima na kojima će jednog dana raditi, znanja iz kolegija Zrakoplovno izviđanje i nadzor studentima možda i neće biti izravno primjenjiva, ali vještine potrebne za timski rad hoće.

Izrada IC senzora za studentski projekt.
Izrada IC senzora za studentski projekt.

Projekt je započeo početkom travnja kada su studenti dobili Poziv za prijavu projekata napisan u stilu poziva za europske projekte. Nakon iščitavanja Poziva studenti su napisali prijavu za projekt koju su potom morali prezentirati profesorima. Aktivnosti na projektu su podijelili na radne pakete, paketima pridužili odgovarajući broj ljudi i resursa te izradili gantogram radova. Nakon odobrenja započeli su s izvršenjem projekta.

Studenti diplomskog studija Aeronautike pune balon vlastite izrade toplim zrakom.
Studenti diplomskog studija Aeronautike toplim zrakom pune balon vlastite izrade.

Kao jeftinu platformu za snimanje iz zraka studenti su izabrali balon na topli zrak kojeg su sami dizajnirali i konstruirali.

Za snimanje u bliskom infracrvenom dijelu spektra, studenti su modificirali običnu laganu kameru.

Na dan snimanja unatoč odličnim vremenskim uvjetima nije sve išlo po planu. Pri punjenju toplim zrakom balon je na jednom mjestu oštećen pa je bilo potrebno brzo djelovati i zakrpiti nastalo oštećenje.

Analiza snimaka dobivenih snimanjem iz zraka
Analiza snimaka dobivenih snimanjem iz zraka

Nakon snimanja studenti su snimke analizirali i prezentirali rezultate pred Zavodom za aeronautiku.

Leave a Reply