Prezentacija Francuske vojne zrakoplovne akademije na Zavodu za aeronautiku

Dana 3.6.2014. poručnik Marvin Moguerou je, u sklopu svog stažiranja na Zavodu za aeronautiku, prezentirao Francusku vojnu zrakoplovnu akademiju na kojoj se školuje za vojnog pilota, kao i vojno zrakoplovstvo Republike Francuske. Svrha stažiranja poručnika Mogueroua je istraživanje i izrada diplomskog rada na temu instrumentalnih procedura prilaženja na slijetanje pomoću satelitskih navigacijskih sustava, a nalazi se na tromjesečnoj dolaznoj razmjeni koja je uspostavljena između Fakulteta prometnih znanosti i navedene Akademije.

photo 4

Leave a Reply