E-učenje na Zavodu za aeronautiku

E-učenje na Zavodu za aeronautiku
E-učenje na Zavodu za aeronautiku

Kako bi se studentima olakšalo učenje i usvajanje gradiva, na Zavodu za aeronautiku je nabavljen paket programa za interaktivno učenje Oxford Aviation Academy Media. Paket se sastoji od 23 DVD-a na kojima je sav sadržaj potreban za savladavanje teoretskih znanja zahtijevanih za dozvolu prometnog pilota (Airline Transport Pilot Licence). Programe je moguće zadužiti u uredu Zavoda, a instalirani su na računala u Dvorani 5 Objekta 70. Popis programa:

 1. AC ELECTRICS
 2. AIR LAW
 3. AIRCRAFT’S PERFORMANCE
 4. AIRFRAMES, SYSTEMS & EMERGENCY EQUIPMENT
 5. AUTO – FLIGHT
 6. AVIATION METEOROLOGY
 7. DC ELECTRICS
 8. FLIGHT INSTRUMENTS
 9. FLIGHT PLANNING
 10. GAS TURBINE ENGINES
 11. GENERAL NAVIGATION
 12. AVIATION PHYSIOLOGY AND HEALTH
 13. AVIATION PSYCHOLOGY
 14. IFR RT COMMUNICATIONS
 15. MAAS AND BALLANCE
 16. OPERATIONAL PROCEDURES
 17. PISTON ENGINES
 18. PRINCIPLES OF FLIGHT
 19. RADIO NAVIGATION
 20. VFR RT COMMUNICATIONS (UK)
 21. VRF RT COMMUNICATIONS (ICAO)
 22. WARNING & RECORDING
 23. EXAM PREPARATION

Leave a Reply