News & Information

10.06.2019.

Informacija o Ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji i posredovanju između fakulteta prometnih znanosti i HANA Aviation d.o.o.

Opoziv naloga za posredovanje Hana Aviation d.o.o.

 

20.03.2018.

OBAVIJEST O POKRETANJU TEČAJA ZA INSTRUKTORA LETENJA (FI)

 

Fakultet prometnih znanosti – Hrvatsko zrakoplovno nastavno središte pokreće Tečaj za instruktora letenja (FI) i Seminar za osvježenje znanja FI.

Pored mogućnosti pohađanja tečaja uz plaćanje, nudimo Sponzorski kadet FI program, tj. pohađanje tečaja uz sponzoriranje. Zainterseranim kandidatima, koji će biti odabrani temeljem procjene kompetencija, Fakultet prometnih znanosti će sponzorirati školovanje uz povrat kroz instruktorski rad u našem sustavu školovanja ili prijedlogom ugovora o angažmanu u FPZ-HZNS-u.

Informacije o tečaju:

 • Teorija se održava na Aerodromu Lučko i Kampusu Borongaj, praktični dio na Aerodromu Lučko
 • Planirani datum početka teorije je 18. svibnja 2018. a početka praktičnog dijela je 1. lipnja 2018.
 • Prijave se primaju do 15. svibnja 2018.
 • Cijena tečaja iznosi: 47.000kn
 • Postoji mogućnost obavljanja prakse – skidanje restrikcije kroz naš sustav školovanja

Prijava na tečaj:

Za prijavu je potrebno dostaviti popunjen obrazac: Prijava za osposobljavanje HZNS-FRM-3 koji možete preuzeti na sljedećem linku:

HZNS-FRM-3 (pdf),

HZNS-FRM-3 (docx),

te kopije traženih dokumenata kao i dokaze ispunjavanja preduvjeta za pristup osposobljavanju.

Preduvjeti za pristup osposobljavanju (Pre-Entry Requirements)

Prije početka odobrenog osposobljavanja za certifikat instruktora letenja FI(A) kandidat mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve sukladno FCL.915&FCL.915.FI:

 • biti star najmanje 18 godina i imati važeći certifikat o zdravstvenoj sposobnosti,
 • prethodno položiti specifični prijemni ispit u letu s instruktorom letenja, kvalificiranim u skladu s FCL.905.FI(i), u roku od šest mjeseci koji prethode početku osposobljavanja. Ispitnim letom će se procijeniti sposobnost kandidata za početak osposobljavanja za instruktora letenja, a koristit će se obrazac TLD-FRM-259 (Class rating profficiency check for single pilot airplane), a taj let nije uključen u 30 sati programa obuke,
 • imati najmanje 10 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje od kojih najviše 5 sati na simulatoru,
 • završiti 20 sati rutnog letenja na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova kao PIC,
 • biti imatelj CPL(A), ili
 • imati najmanje PPL(A) i imati:
 1. aispunjene zahtjeve za teorijskim znanjem za CPL, osim za FI(A) koji provodi osposobljavanje samo za LAPL,
 2. imati najmanje 200 sati naleta na avionima ili TMG-ovima, od čega 150 kao PIC;
 • završiti najmanje 30 sati letenja na jednomotornim klipnim avionima, od kojih najmanje 5 sati tijekom šest mjeseci prije prijemnog leta na osposobljavanje kako je određeno u FCL.930.FI(a),
 • završiti vizualni rutni let kao PIC, ne kraći od 540 km (300 nm) i sletjeti s potpunim zaustavljanjem na dva različita aerodroma,
 • imati najmanje 15 sati naleta kao pilot na klasi ili tipu zrakoplova na kojem namjerava provoditi letačko osposobljavanje, od čega maksimalno 7 sati može biti na FSTD-u koji predstavlja klasu ili tip zrakoplova, ako je primjenjivo, ili
 • položiti procjenu stručnosti za relevantnu kategoriju instruktora na toj klasi ili tipu zrakoplova
 • imati dovoljan nalet i iskustvo da po završenom FI(A) osposobljavanju (uključujući nalet izvršen za vrijeme osposobljavanja) ispunjava uvjete za podnositelj zahtjeva za FI(A) certifikat
 • biti ovlašten da djeluje kao PIC na zrakoplovu tijekom provođenja letačkog osposobljavanja
 • poznavati hrvatski jezik i pokazati poznavanje engleskog jezika do razine da je u mogućnosti koristiti se engleskom literaturom kada je to primjenjivo.

Prijave slati na hzns@fpz.hr ili dispatch@fpz.hr: Fakultet prometnih znanosti – Hrvatsko zrakoplovno nastavno središte, Ježdovečka 17, 10250 Lučko.

Kontakt za dodatne informacije: hzns@fpz.hr ili dispatch@fpz.hr, tel: +385 1 6560 219.

 

 

Leave a Reply