AMOS – BL

Naziv projekta: Adaptivni modularni softverski upravljan radio za besposadne letjelice (AMOS-BL)
Kod projekta: KK.01.2.1.02.0139

Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II
Kod poziva: KK.01.2.1.02 – inačica 3

Naziv specifičnog cilja: Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)

Trajanje projekta: 17.8.2020. – 17.8.2023.

Partnerstvo: Quantum Bit i Fakultet prometnih znanosti

Ukupna vrijednost projekta: 5.617.220,29 kn

Sastoji se od dvije faze:
Industrijsko istraživanje: 17. 8. 2020. – 17. 8. 2022.
Eksperimentalni razvoj: 17. 8. 2022. – 17. 8. 2023.

Cilj projekta je unaprijediti tehniku primjene SDR tehnologije u nadzoru radiofrekvencijskog spektra u područja nadzora i kontrole granice te u sustavima za kontrolu kretanja osoba i druge logističke operacije.

Projekt adresira tehnološki izazov jer trenutno ne postoji komercijalni proizvod na bazi SDR-a koji omogućuje lokalizaciju RF signala, a koji je pogodan za instalaciju na bespilotnu letjelicu.

Istraživanje predloženo projektom usmjereno je na savladavanje osjetljivosti u prijemu, usmjeravanju antena, točnost lokalizacije izvora signala, ograničenost gabarita sustava, izvora napajanja i sl.

Projekt će rezultirati primjenom novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda i usluga i demonstracijom tehnologije u relevantnom okruženju.

Leave a Reply