Students


 • Pozvano predavanje pilota Croatia Airlines

  Dana 23. travnja 2015. na Zavodu za aeronautiku, na inicijativu Kluba studenata aeronautike, održano je pozvano predavanje na temu ‘Život prometnog pilota’. Predavanje je održao gospodin Igor Raus, pilot na…

 • Osnivačka skupština udruge “Studentski klub aeronautike”

  U utorak, 31. ožujka 2015., na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, u prostorijama Zavoda za aeronautiku, održana je osnivačka skupština studentske udruge pod nazivom “Studentski klub aeronautike”. Sukladno odgovarajućim zakonima i pravilnicima…

 • Prvi vojni pilot obranio diplomski rad

  U utorak 2.12.2014. održane su obrane završnih i diolomskih radova na Fakultetu prometnih znanosti. Pri Zavodu za aeronautiku diplomski rad pod nazivom Novi postupci letenja OAT prometa u okolnom prostoru…

 • Projekt studenata diplomskog studija Aeronautike

  Znaju li studenti Aeronautike samostalno dizajnirati i izraditi platformu za izviđanje iz zraka, konstruirati infracrveni senzor, snimiti zadano područje iz zraka i analizirati dobivene snimke? Odgovor je – znaju! I…

 • E-učenje na Zavodu za aeronautiku

  Kako bi se studentima olakšalo učenje i usvajanje gradiva, na Zavodu za aeronautiku je nabavljen paket programa za interaktivno učenje Oxford Aviation Academy Media. Paket se sastoji od 23 DVD-a…