Tag Archives: Biljana Juričić

Posjet direktora HKZP-a g. Dragana Bilaća, dipl.ing. Zavodu

Dana 24. listopada 2014. s početkom u 8:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti (ZUK Borongaj, objekt 70, dvorana D3) g. Dragan Bilać, dipl. ing., direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. (HKZP), održao je pozvano predavanje na temu Smjernice razvoja ATM-a u Europi i uloga Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Osim općih informacija o povijesti HKZP-a, organizacijskoj strukturi, sustavu financiranja te oblasnim kontrolama i području pokrivanja, izložena je i analiza trenda promjene prometa u zadnjoj dekadi kao i analiza mjesečnog prometa u posljednje 3 godine. Također, predstavljena je i analiza kašnjenja u posljednjih 7 godina, a trostruko smanjenje kašnjenja u 2013.g. u odnosu na 2012.g postignuto je planiranjem, sektoriranjem, automatizacijom, poboljšanjem operativne tehnologije i tehnološkom napretku sustava kao i timskom radu. Osim navedenoga bilo je govora i o COOPANS-u, modernim izazovima FAB CE-a, BEST simulatoru te projektu TOPLINK kao dijelu SESAR-a, koji završava 2016.g.

Po završetku izlaganja, auditorij je imao priliku za postavljanje pitanja i raspravu o aktualnim temama u području kontrole leta.

Moderator predavanja bila je doc.dr.sc. Biljana Juričić, voditeljica Katedre za kontrolu leta.

fotografija

Završetak modularnog osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa

Polaznici modularnog osnovnog osposobljavanja s predstavnicima Zavoda za aeronautiku i Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Polaznici modularnog osnovnog osposobljavanja s predstavnicima Zavoda za aeronautiku i Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

S današnjom promocijom polaznika modularnog osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa tečaj se službeno priveo kraju. Dvanaest je polaznika nakon tri i pol mjeseca intenzivne obuke uspješno završilo osnovno osposobljavanje za oblasnu kontrolu zračnog prometa.

Tijekom tečaja polaznici su morali usvojiti teorijska znanja iz niza predmeta te steći osnovne praktične vještine u radu na simulatoru. U tome su im pomogli djelatnici Zavoda za aeronautiku uz veliko sudjelovanje vanjskih suradnika iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Prilikom uručenja certifikata o uspješno završenom osposobljavanju, polaznicima je na odličnom uspjehu čestitala doc. dr. sc. Biljana Juričić, voditeljica osposobljavanja. Istaknula je da su svi polaznici savjesno ispunjavali svoje dužnosti i svojom ozbiljnošću pokazali posvećenost budućim karijerama kontrolora zračnog prometa.

Mihael Petrić - najuspješniji polaznik modularnog osnovnog osposobljavanja

Mihael Petrić – najuspješniji polaznik modularnog osnovnog osposobljavanja

U ime Hrvatske kontrole zračne plovidbe nazočnima se obratila Anita Đuretić Bartolović, psiholog službe upravljanja ljudskim potencijalima, koja je, uz čestitke na uspješnom završetku osposobljavanja, polaznicima naglasila važnost ustrajanja tijekom budućeg osposobljavanja koje će se odvijati u Švedskoj.

Najuspješniji se polaznik tečaja, Mihael Petrić, u ime polaznika zahvalio nastavnicima na korektnom odnosu i kvalitetnoj suradnji.