Posjet direktora HKZP-a g. Dragana Bilaća, dipl.ing. Zavodu

Dana 24. listopada 2014. s početkom u 8:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti (ZUK Borongaj, objekt 70, dvorana D3) g. Dragan Bilać, dipl. ing., direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. (HKZP), održao je pozvano predavanje na temu Smjernice razvoja ATM-a u Europi i uloga Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Osim općih informacija o povijesti HKZP-a, organizacijskoj strukturi, sustavu financiranja te oblasnim kontrolama i području pokrivanja, izložena je i analiza trenda promjene prometa u zadnjoj dekadi kao i analiza mjesečnog prometa u posljednje 3 godine. Također, predstavljena je i analiza kašnjenja u posljednjih 7 godina, a trostruko smanjenje kašnjenja u 2013.g. u odnosu na 2012.g postignuto je planiranjem, sektoriranjem, automatizacijom, poboljšanjem operativne tehnologije i tehnološkom napretku sustava kao i timskom radu. Osim navedenoga bilo je govora i o COOPANS-u, modernim izazovima FAB CE-a, BEST simulatoru te projektu TOPLINK kao dijelu SESAR-a, koji završava 2016.g.

Po završetku izlaganja, auditorij je imao priliku za postavljanje pitanja i raspravu o aktualnim temama u području kontrole leta.

Moderator predavanja bila je doc.dr.sc. Biljana Juričić, voditeljica Katedre za kontrolu leta.

fotografija

Leave a Reply