Tag Archives: Kontrola letenja

Početak modularnog osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa

Nakon dugotrajne  i opsežne selekcije, danas je 9 novih  polaznika započelo modularno osnovno osposobljavanje kontrolora zračnog prometa za radno mjesto oblasnog radarskog kontrolora. Osposobljavanje se izvodi pri Hrvatskom učilišnom središtu za kontrolu zračnog prometa (HUSK) pri Odsjeku aeronautike Fakulteta prometnih znanosti (FPZ).  U osposobljavanju, uz djelatnike Zavoda za aeronautiku FPZ-a, sudjeluje i veći broj vanjskih suradnika među kojima su i djelatnici Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. (HKZP).

Cilj osposobljavanje je kroz 14 tjedana prenijeti polaznicima osnovna teorijska znanja potrebna za daljnje osposobljavanje za ovlaštenje te stjecanje studentske dozvole kontrolora zračnog prometa te kasniji rad u HKZP-u. Osnovnim su osposobljavanjem obuhvaćeni su sljedeći predmeti: Uvod, Zrakoplovni propisi, Navigacija, Upravljanje zračnim prometom,  Poznavanje zrakoplova, Uređaji i sustavi, Ljudski čimbenici, Meteorologija, Profesionalno okruženje, Engleski zrakoplovni jezik.

Tijekom osnovnog osposobljavanja polaznici će, osim teorijskog znanja, dobiti i vrijedno praktično iskustvo koje će, pod budnim okom instruktora, stjecati na radarskom simulatou BEST.

Polaznici tečaja osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa na HUSK-u

Polaznici tečaja osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa na HUSK-u

Posjet direktora HKZP-a g. Dragana Bilaća, dipl.ing. Zavodu

Dana 24. listopada 2014. s početkom u 8:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti (ZUK Borongaj, objekt 70, dvorana D3) g. Dragan Bilać, dipl. ing., direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. (HKZP), održao je pozvano predavanje na temu Smjernice razvoja ATM-a u Europi i uloga Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Osim općih informacija o povijesti HKZP-a, organizacijskoj strukturi, sustavu financiranja te oblasnim kontrolama i području pokrivanja, izložena je i analiza trenda promjene prometa u zadnjoj dekadi kao i analiza mjesečnog prometa u posljednje 3 godine. Također, predstavljena je i analiza kašnjenja u posljednjih 7 godina, a trostruko smanjenje kašnjenja u 2013.g. u odnosu na 2012.g postignuto je planiranjem, sektoriranjem, automatizacijom, poboljšanjem operativne tehnologije i tehnološkom napretku sustava kao i timskom radu. Osim navedenoga bilo je govora i o COOPANS-u, modernim izazovima FAB CE-a, BEST simulatoru te projektu TOPLINK kao dijelu SESAR-a, koji završava 2016.g.

Po završetku izlaganja, auditorij je imao priliku za postavljanje pitanja i raspravu o aktualnim temama u području kontrole leta.

Moderator predavanja bila je doc.dr.sc. Biljana Juričić, voditeljica Katedre za kontrolu leta.

fotografija

Zavodu za aeronautiku dobio novog doktora znanosti!

U petak, 10.10.2014. u Vijećnici Fakulteta prometnih znanosti, doktorand Tomislav Radišić, dipl.ing., obranio je doktorski rad pod naslovom: The Effect of Trajectory-based Operations on Air Traffic Complexity. Istraživanjem utjecaja zrakoplovnih operacija zasnovanih na putanjama na kompleksnost zračnog prometa ostvaren je izniman znanstveni doprinos u području Tehnologije prometa i transporta. Specifičnost je i u tome što je ovo prvi doktorski rad jednog asistenta Fakulteta prometnih znanosti napisan i obranjen na engleskom jeziku. Rad je izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. Dorisa Novaka, a u povjerenstvu, osim uvaženih domaćih stručnjaka, bio je i vanjski član sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, doc. dr. sc. Fedja Netjasov.

Ovim putem, dr. sc. Tomislavu Radišiću, kolege sa Zavoda za aeronautiku, žele uspješan nastavak akademske karijere uz još puno znanstveno-nastavnog doprinosa u području tehničkih znanosti.