Tag Archives: husk

New Modular ATC Basic Training Course Started

New Candidates on the Modular ATC Basic Training

18 New Candidates on the Modular ATC Basic Training Course

On November 30 2015, a new class of 18 candidates selected by CroControl Ltd (Croatian ANSP) started their modular ATC basic training at the Croatian Air Traffic Control Education Centre, Faculty of Transport and Traffic Sciences. Training will be held by employees of the Department of Aeronautics with significant input from the ATC instructors employed by CroControl.

The goal of the course is to teach the candidates about basic theory needed for future rating training and for eventual work within the ANSP. Basic training covers following topics: Introduction, Air Law, Navigation, Air Traffic Management, Aircraft, Equipment and Systems, Human Factors, Meteorology, Professional Environment, and Aviation English.

With the help of ATC instructors, during the Basic training, the candidates will also gain valuable skills on the BEST radar simulator.

Workshop Held for HUSK and HZNS Instructors

20150709_161218

On July 9 2015 a workshop was held for the teachers of HUSK and HZNS at the Department of Aeronautics.

According to HUSK Operations Manual it is defined that all teaching personnel participating in the theoretical training of air traffic controllers has to go through the initial training, renewal of knowledge and standardization of teachers. At the same time, they need to be continuously informed about the quality management system (i.e. acceptable means of compliance), and about the safety management system, as well as have refresher courses on teaching methods. When the above mentioned conditions are met, teachers’ certificates will be extended.

Biljana Juričić presented the new European ATCO regulation and requirements.

Biljana Juričić presented the new European ATCO regulation and requirements.

The workshop was organized by Biljana Juričić, Ph.D. and Anita Domitrović, Ph.D. Over forty members of teaching personnel participated in the workshop. Biljana Juričić, Ph.D. gave a presentation on EU regulation 2015/340, which affects HUSK training center and she also talked about the changes that are to happen as a result of it in the near future. Anita Domitrović, Ph.D. gave a presentation on pilot training in ATO according to PART FCL. The first guest speakers was Goran Vojković, Ph.D. who gave a presentation on the authorities of the European Union and the adoption of regulations in the EU. The second guest was Kristina Škaler, B.Eng. who talked about various approaches to teaching different generations of students.

Početak modularnog osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa

Nakon dugotrajne  i opsežne selekcije, danas je 9 novih  polaznika započelo modularno osnovno osposobljavanje kontrolora zračnog prometa za radno mjesto oblasnog radarskog kontrolora. Osposobljavanje se izvodi pri Hrvatskom učilišnom središtu za kontrolu zračnog prometa (HUSK) pri Odsjeku aeronautike Fakulteta prometnih znanosti (FPZ).  U osposobljavanju, uz djelatnike Zavoda za aeronautiku FPZ-a, sudjeluje i veći broj vanjskih suradnika među kojima su i djelatnici Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. (HKZP).

Cilj osposobljavanje je kroz 14 tjedana prenijeti polaznicima osnovna teorijska znanja potrebna za daljnje osposobljavanje za ovlaštenje te stjecanje studentske dozvole kontrolora zračnog prometa te kasniji rad u HKZP-u. Osnovnim su osposobljavanjem obuhvaćeni su sljedeći predmeti: Uvod, Zrakoplovni propisi, Navigacija, Upravljanje zračnim prometom,  Poznavanje zrakoplova, Uređaji i sustavi, Ljudski čimbenici, Meteorologija, Profesionalno okruženje, Engleski zrakoplovni jezik.

Tijekom osnovnog osposobljavanja polaznici će, osim teorijskog znanja, dobiti i vrijedno praktično iskustvo koje će, pod budnim okom instruktora, stjecati na radarskom simulatou BEST.

Polaznici tečaja osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa na HUSK-u

Polaznici tečaja osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa na HUSK-u

Završetak modularnog osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa

Polaznici modularnog osnovnog osposobljavanja s predstavnicima Zavoda za aeronautiku i Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Polaznici modularnog osnovnog osposobljavanja s predstavnicima Zavoda za aeronautiku i Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

S današnjom promocijom polaznika modularnog osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa tečaj se službeno priveo kraju. Dvanaest je polaznika nakon tri i pol mjeseca intenzivne obuke uspješno završilo osnovno osposobljavanje za oblasnu kontrolu zračnog prometa.

Tijekom tečaja polaznici su morali usvojiti teorijska znanja iz niza predmeta te steći osnovne praktične vještine u radu na simulatoru. U tome su im pomogli djelatnici Zavoda za aeronautiku uz veliko sudjelovanje vanjskih suradnika iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Prilikom uručenja certifikata o uspješno završenom osposobljavanju, polaznicima je na odličnom uspjehu čestitala doc. dr. sc. Biljana Juričić, voditeljica osposobljavanja. Istaknula je da su svi polaznici savjesno ispunjavali svoje dužnosti i svojom ozbiljnošću pokazali posvećenost budućim karijerama kontrolora zračnog prometa.

Mihael Petrić - najuspješniji polaznik modularnog osnovnog osposobljavanja

Mihael Petrić – najuspješniji polaznik modularnog osnovnog osposobljavanja

U ime Hrvatske kontrole zračne plovidbe nazočnima se obratila Anita Đuretić Bartolović, psiholog službe upravljanja ljudskim potencijalima, koja je, uz čestitke na uspješnom završetku osposobljavanja, polaznicima naglasila važnost ustrajanja tijekom budućeg osposobljavanja koje će se odvijati u Švedskoj.

Najuspješniji se polaznik tečaja, Mihael Petrić, u ime polaznika zahvalio nastavnicima na korektnom odnosu i kvalitetnoj suradnji.