Prethodni natječaji

CEEPUS studenti – Natječaji i pozivi na natječaje u svrhu studijskog boravka studenata (odlazne mobilnosti)

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata – 2023./2024. (zimski i ljetni semestar)

Zagreb, 22. svibnja 2023.

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS – za akademsku godinu 2023./2024., mreža FINALIST

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, razmatrat će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost i to za:

 • mobilnosti u zimskom semestru: do dana 11. lipnja 2023. u 23:59 sati
 • mobilnosti u ljetnom semestru: do dana 20. listopada 2023. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Napomena: Povjerenstvo će se od 12. lipnja 2023. sastajati prema potrebi te razmatrati sve potpune prijave za ljetni semestar pristigle najkasnije do 23:59 sati 10.-tog kalendarskog dana u tekućem mjesecu, zaključno s danom 20. listopada 2023. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Tijekom kolovoza Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata neće se sastajati.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student/ica ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti student/ica ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ako su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika.

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:

   Prima: mobility@fpz.unizg.hr
   Predmet poruke:
    CEEPUS natječaj, studenti 2023./2024., naznaka semestra (zimski ili ljetni semestar) – Ime i prezime studenta/ice, npr. CEEPUS natječaj, studenti 2023./2024., zimski semestar – Ivana Ivančić.


Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan CEEPUS mreže (freemover) za ljetni semestar 2022./2023.

Zagreb, 4. studenoga 2022.

Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan CEEPUS mreže (freemover): za akademsku godinu 2022./2023. (ljetni semestar)

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, razmatrat će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost do dana 23. studenoga 2022. u 23:59 sati

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student/ica ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti student/ica ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ako su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika.
 5. prihvatno pismo od institucije u kojoj želite boraviti (Letter of Acceptance Host Institution)
 6. dva pisma preporuke od svoje matične institucije (Letter of Recommendation Home Institution)

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:

   Prima: mobility@fpz.unizg.hr
   Predmet poruke:
    CEEPUS natječaj, freemover studenti 2022./2023., naznaka semestra (zimski ili ljetni semestar) – Ime i prezime studenta/ice, npr. CEEPUS natječaj, freemover studenti 2022./2023., ljetni semestar – Ivana Ivančić.

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata – 2022./2023. (zimski i ljetni semestar)

Zagreb, 27. svibnja 2022.

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS – za akademsku godinu 2022./2023., mreža FINALIST

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, razmatrat će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost i to za:

 • mobilnosti u zimskom semestru: do dana 7. lipnja 2022. u 23:59 sati
 • mobilnosti u ljetnom semestru: do dana 20. listopada 2022. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Napomena: Povjerenstvo će se od 7. lipnja 2022. sastajati prema potrebi te razmatrati sve potpune prijave za ljetni semestar pristigle najkasnije do 23:59 sati 10.-tog kalendarskog dana u tekućem mjesecu, zaključno s danom 20. listopada 2022. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Tijekom kolovoza Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata neće se sastajati.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student/ica ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti student/ica ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ako su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika.

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:

   Prima: mobility@fpz.unizg.hr
   Predmet poruke:
    CEEPUS natječaj, studenti 2022./2023., naznaka semestra (zimski ili ljetni semestar) – Ime i prezime studenta/ice, npr. CEEPUS natječaj, studenti 2022./2023., zimski semestar – Ivana Ivančić.


Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover) za ljetni semestar 2021./2022.

Zagreb, 20. studenoga 2021.

Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover): za akademsku godinu 2021./2022. (ljetni semestar)

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, razmatrat će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost do dana 23. studenoga 2021. u 23:59 sati

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student/ica ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti student/ica ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ako su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika.
 5. prihvatno pismo od institucije u kojoj želite boraviti (Letter of Acceptance Host Institution)
 6. dva pisma preporuke od svoje matične institucije (Letter of Recommendation Home Institution)

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:

   Prima: mobility@fpz.unizg.hr
   Predmet poruke:
    CEEPUS natječaj, freemover studenti 2021./2022., naznaka semestra (zimski ili ljetni semestar) – Ime i prezime studenta/ice, npr. CEEPUS natječaj, freemover studenti 2021./2022., ljetni semestar – Ivana Ivančić.


Natječaj za mrežnu mobilnost studenata – 2021./2022. (zimski i ljetni semestar)

Zagreb, 25. svibnja 2021.

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS – za akademsku godinu 2021./2022., mreža FINALIST

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, razmatrat će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost i to za:

 • mobilnosti u zimskom semestru: do dana 7. lipnja 2021. u 23:59 sati
 • mobilnosti u ljetnom semestru: do dana 20. listopada 2021. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Napomena: Povjerenstvo će se od 7. lipnja 2021. sastajati prema potrebi te razmatrati sve potpune prijave za ljetni semestar pristigle najkasnije do 23:59 sati 10.-tog kalendarskog dana u tekućem mjesecu, zaključno s danom 20. listopada 2021. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Tijekom kolovoza Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata neće se sastajati.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student/ica ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti student/ica ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ako su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika.

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:

   Prima: mobility@fpz.unizg.hr
   Predmet poruke:
    CEEPUS natječaj, studenti 2021./2022., naznaka semestra (zimski ili ljetni semestar) – Ime i prezime studenta/ice, npr. CEEPUS natječaj, studenti 2021./2022., zimski semestar – Ivana Ivančić.


Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover) za ljetni semestar 2020./2021.

Zagreb, 6. studenoga 2020.

Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover): za akademsku godinu 2020./2021. (ljetni semestar)

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, razmatrat će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost do dana 23. studenoga 2020. u 23:59 sati

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student/ica ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti student/ica ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže akronima FINALIST i mreže akronima MADPOV, kao i oznaka / identifikacijski broj ovih CEEPUS mreža (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ako su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika.
 5. prihvatno pismo od institucije u kojoj želite boraviti (Letter of Acceptance Host Institution)
 6. dva pisma preporuke od svoje matične institucije (Letter of Recommendation Home Institution)

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:

   Prima: mobility@fpz.unizg.hr
   Predmet poruke:
    CEEPUS natječaj, freemover studenti 2020./2021., naznaka semestra (zimski ili ljetni semestar) – Ime i prezime studenta/ice, npr. CEEPUS natječaj, freemover studenti 2020./2021., ljetni semestar – Ivana Ivančić.


Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover) za zimski semestar 2020./2021.

Zagreb, 9. srpnja 2020.

Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover): za akademsku godinu 2020./2021. (zimski semestar)

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, razmatrat će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost do dana 15. srpnja 2020. u 23:59 sati

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student/ica ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti student/ica ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže akronima FINALIST i mreže akronima MADPOV, kao i oznaka / identifikacijski broj ovih CEEPUS mreža (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ako su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika.
 5. prihvatno pismo od institucije u kojoj želite boraviti (Letter of Acceptance Host Institution)
 6. dva pisma preporuke od svoje matične institucije (Letter of Recommendation Home Institution)

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:

   Prima: mobility@fpz.unizg.hr
   Predmet poruke:
    CEEPUS natječaj, freemover studenti 2020./2021., naznaka semestra (zimski ili ljetni semestar) – Ime i prezime studenta/ice, npr. CEEPUS natječaj, freemover studenti 2020./2021., zimski semestar – Ivana Ivančić.


Natječaj za mrežnu mobilnost studenata – 2020./2021. (zimski i ljetni semestar)

Zagreb, 27. svibnja 2020.

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS – za akademsku godinu 2020./2021., mreža FINALIST i MADPOV

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, razmatrat će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost i to za:

 • mobilnosti u zimskom semestru: do dana 7. lipnja 2020. u 23:59 sati
 • mobilnosti u ljetnom semestru: do dana 20. listopada 2020. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Napomena: Povjerenstvo će se od 7. lipnja 2020. sastajati prema potrebi te razmatrati sve potpune prijave za ljetni semestar pristigle najkasnije do 23:59 sati 10.-tog kalendarskog dana u tekućem mjesecu, zaključno s danom 20. listopada 2020. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Tijekom kolovoza Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata neće se sastajati.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student/ica ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti student/ica ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže akronima FINALIST i mreže akronima MADPOV, kao i oznaka / identifikacijski broj ovih CEEPUS mreža (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ako su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika.

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:

   Prima: mobility@fpz.unizg.hr
   Predmet poruke:
    CEEPUS natječaj, studenti 2020./2021., naznaka semestra (zimski ili ljetni semestar) – Ime i prezime studenta/ice, npr. CEEPUS natječaj, studenti 2020./2021., zimski semestar – Ivana Ivančić.


Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover) za ljetni semestar 2019./2020.

Zagreb, 8. studenoga 2019.

Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover): za akademsku godinu 2019./2020. (ljetni semestar)

DOPUNA Poziva na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover): za akademsku godinu 2019./2020. (ljetni semestar)

VAŽNO! Dopuna natječaja dana 22. 11. 2019. – isključivo za sve odlazne mobilnosti u Mađarsku rok je dodatno produljen do 10. prosinca 2019.

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, razmatrati će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost i to za:

 • 1. krug: do dana 18. studenog 2019. u 23:59 sati
 • 2. krug: do dana 25. studenoga 2019. u 23:59 sati.
 • NADOPUNA: 3. krug (isključivo za odlazne mobilnosti u Mađarsku): do dana 10. prosinca 2019. u 23:59 sati.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže u kojoj mi sudjelujemo, akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj naše CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:
Prima: mobility@fpz.hr
Predmet poruke: CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – ljetni semestar

Original prijavnog obrasca i svu navedenu prijavnu dokumentaciju (obostrani ispis), nakon elektronske prijave (elektroničnom poštom), student/ica dostavlja poštom (datumom predaje smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijavna dokumentacija) ili osobno u zatvorenoj omotnici za pismo u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta (Vukelićeva 4, soba 0.10) unutar roka za podnošenje prijave. Prijave zaprimljene isključivo poštom, ne i elektroničkom poštom, neće biti formalno prihvatljive. Na poleđini zatvorene omotnice treba čitko ispisati ime i prezime pošiljatelja i dolje navedenu adresu primatelja:

Ime i prezime pošiljatelja se ispisuje ili označuje u lijevom gor­njem dijelu adresne strane omotnice ili na poleđini omotnice:

   ime i prezime pošiljatelja

Adresa primatelja mora se nalaziti na desnom do­njem dijelu adresne strane omotnice i mora biti paralelna s ­njezinom du­ljom stranom:

   Fakultet prometnih znanosti
   Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost
   CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – ljetni semestar
   Vukelićeva 4
   10 000 Zagreb


Natječaj za mrežnu mobilnost studenata – 2019./2020. (ljetni semestar) – 2. poziv

Zagreb, 23. listopada 2019.

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS: za akademsku godinu 2019./2020. (ljetni semestar) – 2. poziv

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, razmatrati će sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost najkasnije do 30. listopada 2019. u 23:59 sati.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • studenti se prijavljuje u kategoriji short-term student, za mobilnost u trajanju od minimalno 21 dan do maksimalno 3 mjeseca. Više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže u kojoj mi sudjelujemo, akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj naše CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:
Prima: mobility@fpz.hr
Predmet poruke: CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – ljetni semestar

Original prijavnog obrasca i svu navedenu prijavnu dokumentaciju (obostrani ispis), nakon elektronske prijave (elektroničnom poštom), student/ica dostavlja poštom (datumom predaje smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijavna dokumentacija) ili osobno u zatvorenoj omotnici za pismo u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta (Vukelićeva 4, soba 0.10) unutar roka za podnošenje prijave. Prijave zaprimljene isključivo poštom, ne i elektroničkom poštom, neće biti formalno prihvatljive. Na poleđini zatvorene omotnice treba čitko ispisati ime i prezime pošiljatelja i dolje navedenu adresu primatelja:

Ime i prezime pošiljatelja se ispisuje ili označuje u lijevom gor­njem dijelu adresne strane omotnice ili na poleđini omotnice:

   ime i prezime pošiljatelja

Adresa primatelja mora se nalaziti na desnom do­njem dijelu adresne strane omotnice i mora biti paralelna s ­njezinom du­ljom stranom:

   Fakultet prometnih znanosti
   Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost
   CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – ljetni semestar
   Vukelićeva 4
   10 000 Zagreb


Slobodni mjeseci u Slovačkoj i Poljskoj – zimski semestar 2019./2020. (studenti)

Zagreb, 6. rujna 2019.

Natječaj za mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS: za akademsku godinu 2019./2020. (zimski semestar)

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, sastajat će se prema potrebi te razmatrati sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost zaključno s danom 15. studenoga 2019. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • studenti se prijavljuje u kategoriji short-term student ( za mobilnost u trajanju od minimalno 21 dan do maksimalno 3 mjesec) ili student (min 3 mj. – max 10 mj.). Više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže u kojoj mi sudjelujemo, akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj naše CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.
 5. isključivo za studente koji prijavljuje mrežnu mobilnost u svrhu pisanja rada i/ili istraživanja u svrhu pisanja rada: obrazac Preliminary approval for thesis/research (.docx).

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:
Prima: mobility@fpz.hr
Predmet poruke: CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – zimski semestar

Original prijavnog obrasca i svu navedenu prijavnu dokumentaciju (obostrani ispis), nakon elektronske prijave (elektroničnom poštom), student/ica dostavlja poštom (datumom predaje smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijavna dokumentacija) ili osobno u zatvorenoj omotnici za pismo u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta (Vukelićeva 4, soba 0.10) unutar roka za podnošenje prijave. Prijave zaprimljene isključivo poštom, ne i elektroničkom poštom, neće biti formalno prihvatljive. Na poleđini zatvorene omotnice treba čitko ispisati ime i prezime pošiljatelja i dolje navedenu adresu primatelja:

Ime i prezime pošiljatelja se ispisuje ili označuje u lijevom gor­njem dijelu adresne strane omotnice ili na poleđini omotnice:

   ime i prezime pošiljatelja

Adresa primatelja mora se nalaziti na desnom do­njem dijelu adresne strane omotnice i mora biti paralelna s ­njezinom du­ljom stranom:

   Fakultet prometnih znanosti
   Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost
   CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – zimski semestar
   Vukelićeva 4
   10 000 Zagreb


Natječaj za mrežnu mobilnost studenata – 2019./2020. (ljetni semestar)

Zagreb, 17. lipnja 2019.

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS: za akademsku godinu 2019./2020. (ljetni semestar)

Rok za podnošenje prijave:
Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, sastajat će se prema potrebi te razmatrati sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost najkasnije do 23:59 sati 10.-tog kalendarskog dana u tekućem mjesecu, zaključno s danom 10. listopada 2019. u 23:59 sati ili ranije ako se dodijele sve slobodne stipendije. Tijekom kolovoza Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata neće se sastajati.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • studenti se prijavljuje u kategoriji short-term student, za mobilnost u trajanju od minimalno 21 dan do maksimalno 3 mjeseca. Više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže u kojoj mi sudjelujemo, akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj naše CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.
 5. isključivo za studente koji prijavljuje mrežnu mobilnost u svrhu pisanja rada i/ili istraživanja u svrhu pisanja rada: obrazac Preliminary approval for thesis/research (.docx).

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:
Prima: mobility@fpz.hr
Predmet poruke: CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – ljetni semestar

Original prijavnog obrasca i svu navedenu prijavnu dokumentaciju (obostrani ispis), nakon elektronske prijave (elektroničnom poštom), student/ica dostavlja poštom (datumom predaje smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijavna dokumentacija) ili osobno u zatvorenoj omotnici za pismo u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta (Vukelićeva 4, soba 0.10) unutar roka za podnošenje prijave. Prijave zaprimljene isključivo poštom, ne i elektroničkom poštom, neće biti formalno prihvatljive. Na poleđini zatvorene omotnice treba čitko ispisati ime i prezime pošiljatelja i dolje navedenu adresu primatelja:

Ime i prezime pošiljatelja se ispisuje ili označuje u lijevom gor­njem dijelu adresne strane omotnice ili na poleđini omotnice:

   ime i prezime pošiljatelja

Adresa primatelja mora se nalaziti na desnom do­njem dijelu adresne strane omotnice i mora biti paralelna s ­njezinom du­ljom stranom:

   Fakultet prometnih znanosti
   Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost
   CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – ljetni semestar
   Vukelićeva 4
   10 000 Zagreb


Natječaj za mrežnu mobilnost studenata – 2019./2020. (zimski semestar)

Zagreb, 30. svibnja 2019.

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS: za akademsku godinu 2019./2020. (zimski semestar) – Rok za podnošenje prijave jest 7. lipnja 2019. u 23.59 sati.

Informacije o iznosima stipendija za pojedinu državu i pravima CEEPUS stipendista u pojedinoj državi dostupne su na www.ceepus.info – odabirom zastave pojedine države pod CEEPUS Member Countries and NCOs.

Napomene:

 • student ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • studenti se prijavljuje u kategoriji short-term student, za mobilnost u trajanju od minimalno 21 dan do maksimalno 3 mjeseca. Više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže u kojoj mi sudjelujemo, akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj naše CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.
 5. isključivo za studente koji prijavljuje mrežnu mobilnost u svrhu pisanja rada i/ili istraživanja u svrhu pisanja rada: obrazac Preliminary approval for thesis/research (.docx).

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:
Prima: mobility@fpz.hr
Predmet poruke: CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – zimski semestar

Original prijavnog obrasca i svu navedenu prijavnu dokumentaciju (obostrani ispis), nakon elektronske prijave (elektroničnom poštom), student/ica dostavlja poštom (datumom predaje smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijavna dokumentacija) ili osobno u zatvorenoj omotnici za pismo u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta (Vukelićeva 4, soba 0.10) unutar roka za podnošenje prijave. Prijave zaprimljene isključivo poštom, ne i elektroničkom poštom, neće biti formalno prihvatljive. Na poleđini zatvorene omotnice treba čitko ispisati ime i prezime pošiljatelja i dolje navedenu adresu primatelja:

Ime i prezime pošiljatelja se ispisuje ili označuje u lijevom gor­njem dijelu adresne strane omotnice ili na poleđini omotnice:

   ime i prezime pošiljatelja

Adresa primatelja mora se nalaziti na desnom do­njem dijelu adresne strane omotnice i mora biti paralelna s ­njezinom du­ljom stranom:

   Fakultet prometnih znanosti
   Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost
   CEEPUS natječaj – studenti 2019./2020. – zimski semestar
   Vukelićeva 4
   10 000 Zagreb


Natječaj za mobilnost studenata – SLOVAČKA – ljetni semestar akademska godina 2018./2019.

Zagreb, 25. ožujka 2019.

U Slovačkoj je na nacionalnom nivou, nakon završetka natječaja unutar programa CEEPUS ostao znatan broj slobodnih mjeseci za dolazne mobilnosti, stoga su nanovo otvorili natječaj. Natječaj se odnosi na prijave unutar CEEPUS mreža i na prijave izvan odabranih CEEPUS mreža, tzv. “freemover” prijave.

Uvjete stipendiranja i iznose stipendija možete pronaći na www.ceepus.info, odabirom zastave Slovačke.

Krajnji rok za slanje prijava zasad nije naznačen, no važno je da prijave stignu do NCO-Slovačka najkasnije jedan mjesec prije predviđene mobilnosti. Dakle, potrebno je dobiti odluku i/ili suglasnost od Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost na predloženu mobilnost minimalno dva mjeseca prije predviđene mobilnosti (v. poglavlje 8. Smjernica o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, sastajat će se prema potrebi te razmatrati sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost najkasnije do 23:59 sati 10.-tog kalendarskog dana u tekućem mjesecu, zaključno s danom 10. svibnja 2019.

Napomene:

 • student ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • studenti se prijavljuje u kategoriji short-term student, za mobilnost u trajanju od minimalno 21 dan do maksimalno 3 mjeseca. Više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže u kojoj mi sudjelujemo, akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj naše CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.
 5. isključivo za studente koji prijavljuje mrežnu mobilnost u svrhu pisanja rada i/ili istraživanja u svrhu pisanja rada: obrazac Preliminary approval for thesis/research (.docx). Ovaj obrazac nije potrebno priložiti ukoliko se prijavljuje mobilnost izvan mreže, jer se prijavi prilaže prihvatno pismo od institucije domaćina,
 6. kod prijave mobilnosti izvan CEEPUS mreže (freemover) student/ica prilaže i:
  • ovjereno prihvatno pismo od institucije domaćina u kojoj student/ica želi boraviti (Letter of Acceptance Host Institution). Preporuča se da prilikom izdavanja ovog pisma student/ica kontaktira CEEPUS koordinatora institucije domaćina (strane institucije). Kontakt podaci svih CEEPUS koordinatora, na svim institucijama koje su prihvatljive, dostupan je na mrežnim stranicama programa CEEPUS pod Network > Academic year gggg/gggg,
  • dva ovjerena pisma preporuke od nastavnog osoblja matične institucije (Letter of Recommendation Home Institution). Pismo preporuke potpisuje nastavnik na matičnoj instituciji, a ovjerava žigom i potpisom (supotpisuje) ovlaštena osoba iz Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost.

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:
Prima: mobility@fpz.hr
Predmet poruke: CEEPUS natječaj – studenti 2018./2019. – Slovačka

Original prijavnog obrasca i svu navedenu prijavnu dokumentaciju (obostrani ispis), nakon elektronske prijave (elektroničnom poštom), student/ica dostavlja poštom (datumom predaje smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijavna dokumentacija) ili osobno u zatvorenoj omotnici za pismo u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta (Vukelićeva 4, soba 0.10) unutar roka za podnošenje prijave. Prijave zaprimljene isključivo poštom, ne i elektroničkom poštom, neće biti formalno prihvatljive. Na poleđini zatvorene omotnice treba čitko ispisati ime i prezime pošiljatelja i dolje navedenu adresu primatelja:

Ime i prezime pošiljatelja se ispisuje ili označuje u lijevom gor­njem dijelu adresne strane omotnice ili na poleđini omotnice:

   ime i prezime pošiljatelja

Adresa primatelja mora se nalaziti na desnom do­njem dijelu adresne strane omotnice i mora biti paralelna s ­njezinom du­ljom stranom:

   Fakultet prometnih znanosti
   Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost
   CEEPUS natječaj – studenti 2018./2019. – Slovačka
   Vukelićeva 4
   10 000 ZagrebNatječaj za mobilnost studenata – Rumunjska – ljetni semestar akademska godina 2018./2019.

Zagreb, 18. siječnja 2019.

U Rumunjskoj je na nacionalnom nivou, nakon završetka natječaja unutar programa CEEPUS ostao znatan broj slobodnih mjeseci za dolazne mobilnosti, stoga su nanovo otvorili natječaj. Natječaj se odnosi na prijave unutar CEEPUS mreža i na prijave izvan odabranih CEEPUS mreža, tzv. “freemover” prijave.

Uvjete stipendiranja i iznose stipendija možete pronaći na www.ceepus.info, odabirom rumunjske zastave.

Krajnji rok za slanje prijava zasad nije naznačen, no važno je da prijave stignu do NCO-Rumunjska najkasnije jedan mjesec prije predviđene mobilnosti. Dakle, potrebno je dobiti odluku i/ili suglasnost od Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost na predloženu mobilnost minimalno dva mjeseca prije predviđene mobilnosti (v. poglavlje 8. Smjernica o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Povjerenstvo za rangiranje i odabir kandidata, ispred Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti, sastajat će se prema potrebi te razmatrati sve potpune prijave pristigle elektroničnom poštom u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost najkasnije do 23:59 sati 10.-tog kalendarskog dana u tekućem mjesecu, zaključno s danom 10. svibnja 2019.

Napomene:

 • student ima pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost u programu CEEPUS tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje. Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na povrat putnih troškova opisani su na mrežnoj stranici AMPEU-a pod nazivom Procedura za povrat putnih troškova, dok je procedura za ostvarivanje ovog prava za studente FPZ-a opisana na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti > Obrasci i upute,
 • studenti se prijavljuje u kategoriji short-term student, za mobilnost u trajanju od minimalno 21 dan, ili u kategoriji student, za mobilnost u trajanju od minimalno 3 mjeseca. Više informacija o mobilnosti studenata unutar programa CEEPUS dostupno je na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS > Odlazni studenti,
 • popis partnerskih institucija s adresama unutar mreže u kojoj mi sudjelujemo, akronima FINALIST, kao i oznaka / identifikacijski broj naše CEEPUS mreže (CPNR), za ak. godinu u kojoj namjeravate ostvariti mobilnost, dostupni su na našim mrežnim stranicama pod Mobilnost > CEEPUS,
 • detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS (.pdf).

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 1. prijavni obrazac (.docx)
 2. životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 4. isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.
 5. isključivo za studente koji prijavljuje mrežnu mobilnost u svrhu pisanja rada i/ili istraživanja u svrhu pisanja rada: obrazac Preliminary approval for thesis/research (.docx). Ovaj obrazac nije potrebno priložiti ukoliko se prijavljuje mobilnost izvan mreže, jer se prijavi prilaže prihvatno pismo od institucije domaćina,
 6. kod prijave mobilnosti izvan CEEPUS mreže (freemover) student/ica prilaže i:
  • ovjereno prihvatno pismo od institucije domaćina u kojoj student/ica želi boraviti (Letter of Acceptance Host Institution). Preporuča se da prilikom izdavanja ovog pisma student/ica kontaktira CEEPUS koordinatora institucije domaćina (strane institucije). Kontakt podaci svih CEEPUS koordinatora, na svim institucijama koje su prihvatljive, dostupan je na mrežnim stranicama programa CEEPUS pod Network > Academic year gggg/gggg,
  • dva ovjerena pisma preporuke od nastavnog osoblja matične institucije (Letter of Recommendation Home Institution). Pismo preporuke potpisuje nastavnik na matičnoj instituciji, a ovjerava žigom i potpisom (supotpisuje) ovlaštena osoba iz Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost.

Prijavna dokumentacija treba se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:
Prima: mobility@fpz.hr
Predmet poruke: CEEPUS natječaj – studenti 2018./2019.

Original prijavnog obrasca i svu navedenu prijavnu dokumentaciju (obostrani ispis), nakon elektronske prijave (elektroničnom poštom), student/ica dostavlja poštom (datumom predaje smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijavna dokumentacija) ili osobno u zatvorenoj omotnici za pismo u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta (Vukelićeva 4, soba 0.10) unutar roka za podnošenje prijave. Prijave zaprimljene isključivo poštom, ne i elektroničkom poštom, neće biti formalno prihvatljive. Na poleđini zatvorene omotnice treba čitko ispisati ime i prezime pošiljatelja i dolje navedenu adresu primatelja:

Ime i prezime pošiljatelja se ispisuje ili označuje u lijevom gor­njem dijelu adresne strane omotnice ili na poleđini omotnice:

   ime i prezime pošiljatelja

Adresa primatelja mora se nalaziti na desnom do­njem dijelu adresne strane omotnice i mora biti paralelna s ­njezinom du­ljom stranom:

   Fakultet prometnih znanosti
   Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost
   CEEPUS natječaj – studenti 2018./2019.
   Vukelićeva 4
   10 000 Zagreb


Natječaj za mobilnost studenata – Mađarska – ljetni semestar akademska godina 2018./2019.

Zagreb, 8. siječnja 2019.

U Mađarskoj je na nacionalnom nivou, nakon završetka natječaja unutar programa CEEPUS ostao znatan broj slobodnih mjeseci za dolazne mobilnosti, stoga su nanovo otvorili natječaj.
Natječaj se odnosi na prijave unutar CEEPUS mreža i na prijave izvan odabranih CEEPUS mreža, tzv. “freemover” prijave.

Rok za podnošenje prijave jest 20. siječnja 2019. u 23.59 sati.

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 • prijavni obrazac (.docx)
 • obrazac (.docx) – studenti koji žele pisati rad ili raditi istraživanje u svrhu pisanja rada
 • životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. Potvrda mora sadržavati i težinski prosjek – naglasiti referentu studentske službe prilikom izdavanja potvrde. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 • isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.

Prijavna dokumentacija može se dostaviti u predviđenom roku i to putem elektroničke pošte na:
Prima: mobility@fpz.hr
Predmet poruke: CEEPUS natječaj – studenti 2018./2019.

Detaljnije informacije o procedurama koje su važeće prvenstveno za odlazne studente (studente FPZ-a u mobilnosti na instituciji domaćinu) navedene su u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS dostupnim pod Obrasci i upute.


Natječaj za mrežnu mobilnost studenata

Fakultet prometnih znanosti jedanput (ili dvaput) godišnje raspisuje natječaj za prijavu studenata za CEEPUS mobilnost (najčešće krajem travnja).

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS: za akademsku godinu 2018./2019. (ljetni semestar) – Rok za podnošenje prijave jest 10. listopada 2018. u 23.59 sati.

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 • prijavni obrazac (.docx)
 • obrazac (.docx) – studenti koji žele pisati rad ili raditi istraživanje u svrhu pisanja rada
 • životopis (Europass format) na engleskome jeziku
 • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
 • isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.


Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover)

Poziv na natječaj za prijavu mobilnosti studenata izvan mreže raspisuje se jednom godišnje (najčešće tijekom srpnja).

Poziv na natječaj za prijavu freemover mobilnosti studenata: za akademsku godinu 2018./2019. Krajnji rok za prijavu mobilnosti izvan mreža jest 10. studenoga 2018. g. u 23.59.

VAŽNO! Sva pravila, ograničenja i prava ista su za freemoverstudente kao i za studente koji mobilnost ostvaruju unutar mreže. Prijavni obrazac i popis prijavne dokumentacije dostupan je gore (v. natječaj za mrežnu mobilnost). Detaljni postupak prijave za studente opisan je u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS.Kod prijave mobilnosti izvan CEEPUS mreže (freemover) studenti uz prijavni obrazac obvezno prilažu i:

Detaljnije informacije o mobilnosti izvan mreže dostupne su na stranicama AMPEU.


 • Kalendar

  Prosinac 2023
  Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  « Svi    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031