Datum novosti: 15. 01. 2019.

Djelatnik Zavoda Ivan Cvitić obranio je nacrt doktorskog rada. Javna obrana teme doktorskog rada održana je u dvorani D1 Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u utorak 15. siječnja 2019. godine u 12 sati. Obrana je održana pred imenovanim Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Zvonko Kavran, predsjednik; prof. dr. sc. Dragan Peraković, član; doc. dr. sc. Marko Periša, član; doc. dr. sc. Ivan Grgurević, član; prof. dr. sc. Mirjana Stojanović (Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija), vanjski član. Javnoj obrani nazočili su doktorandi na Fakultetu te nastavnici i suradnici Fakulteta sa Zavoda za informacijsko komunikacijski promet, Zavoda za željeznički promet te Zavoda za Inteligentne transportne sustave i logistiku.

Područje istraživanja je detekcija anomalija mrežnog prometa  uzrokovanih napadom distribuiranog uskraćivanja usluge (Distrbuted Denial of Service – DDoS) koji je do sada pretežno istraživan sa aspekta detekcije nelegitimnog DDoS prometa koji generiraju konvencionalni terminalni uređaji (osobna računala, prijenosna računala, mobilni uređaji, tableti, poslužitelji). Tehnološki razvoj rezultirao je pojavom koncepta Internet stvari (Internet of Things – IoT) čija implementacija podrazumijeva brojne terminalne uređaje sa niskom razinom implementirane zaštite. Najveći rast kao i predikcija budućeg rasta bilježi se u okruženju pametnog doma (smart home). IoT uređaji u pametnom domu (smart home IoT – SHIoT) sve češće se koriste kao platforma za generiranje DDoS prometa zbog svoje brojnosti i niske razine zaštite. Cilj doktorskog rada je razviti model detekcije DDoS prometa generiranog SHIoT uređajima. Razvijeni model temeljit će se na klasama SHIoT uređaja i specifičnim značajkama generiranog prometa.


Povratak