Studentica u inspekciji prostorija Fakulteta pred ispitne rokove! Kako se provode sigurnosni standardi prilikom dolaska na Fakultet?! Kako rade službe na Fakultetu?!

Fakultet prometnih znanosti pripremio se za ponovni dolazak studenata u svoje predavaone i labaratorije. Objavljujemo kako će se održavati ispitni rokovi te vrijeme i način rada studentskih službi. Što je sa našim Erasmus+ kolegama te kako se odvija njihova nastava? Kako posuditi knjižničnu građu i koja je procedura?

Continue reading

Na vrhu ljestvice najpoželjnijih studija nalazi se i jedan sa Fakulteta prometnih znanosti ! Provjerite koji !

Na sreću ili nesreću maturanata, matura će i dalje ostati kriterij za upis na fakultete. Prema novom kalendaru će se provoditi od 8. lipnja do 3. srpnja ove godine. Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila je podatke o tome koliko je kandidata prijavilo pojedini studij i koji su od njih trenutno najpoželjniji. No, do objave rezultata mature, točnije 20. srpnja, ukoliko fakulteti nemaju prijemne ispite, maturanti su slobodni mijenjati liste prioriteta. U nastavku teksta saznajte koji je preddiplomski studij Fakulteta prometnih znanosti najveći favorit među maturantima.

Continue reading

VIDEO: Pitali smo studente FPZ-a kako se nose s on-line nastavom

Fakultet prometnih znanost uspješno provodi nastavu na daljinu, odnosno on-line nastavu od trenutka donošenja odluke Sveučilišta u Zagrebu o obustavi nastave na fakultetima. Tako se nastava na daljinu službeno održava od 16. ožujka 2020. godine, a trajat će sve dokle god pandemija korona virusa SARS-CoV-2 neće dopuštati drugačiji oblik održavanja nastave. Sukladno tomu pitali smo naše studente kako se nose s ovakvim oblikom nastave.

Continue reading

VIDEO: Prodekan za nastavu i studente o nastavi na daljinu

Prodekan FPZ-a za nastavu i studente obratio se studentima videom na Youtube kanalu o nastavi na daljinu tokom vremena karantene.

Naglašava kako fakultet animira sve nastavnike da redovito održavaju i snimaju nastavu. Poziva studente na redovito sudjelovanje u nastavi i na kontinuirano učenje, kao i da iskoriste mogućnost polaganja kolegija putem e-kolokvija.

Continue reading