Studentski pravobranitelj


Funkcija studentskog pravobranitelja postoji na nekim sveučilištima i visokim učilištima čija je svrha pružanje savjeta studentima o njihovim pravima tijekom studiranja, te o načinu njihovog ostvarivanja. Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koji se odnosi na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta, te može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava. U Republici Hrvatskoj institucija studentskog pravobranitelja uvedena je Zakonom o studentskom zboru i u zakonima drugih studentskih organizacija.


Na Fakultetu prometnih znanosti dužnosti studentskog pravobranitelja obavlja

Katarina Surać

spravobranitelj@fpz.hr


Između ostalog, načela kojima se studentski pravobranitelj u svom radu rukovodi su: nepristranost i objektivnost – studentski pravobranitelj u svojem radu ostaje neutralan i objektivan te ne sudjeluje u postupanju koje bi moglo dovesti do sukoba interesa i povjerljivost – studentski pravobranitelj drži svu komunikaciju sa studentima u povjerenju i ne otkriva određenu informaciju bez izričite dozvole.

Odgovori