Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Nastavni program za akademsku godinu 2019/2020

Nastavni programi jednaki su za oba načina izvedbe studija (Redovni i Izvanredni), uz jedan izuzetak:

na preddiplomskoj razini nije moguće upisati studij Aeronautika smjer Pilot u načinu izvedbe Izvanredni.

Stoga su radi bolje preglednosti ovdje prikazani samo nastavni programi za način izvedbe Redovni.

otvori svezatvori sve
+Studij : Promet
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Smjer : Cestovni promet
+Smjer : Gradski promet
+Smjer : Informacijsko-komunikacijski promet
+Smjer : Poštanski promet
+Smjer : Vodni promet
+Smjer : Zračni promet
+Smjer : Željeznički promet
+Studij : Inteligentni transportni sustavi i logistika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Smjer : Inteligentni transportni sustavi
+Smjer : Logistika
Studij : Aeronautika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Smjer : Kontrola leta
Smjer : Pilot
+Usmjerenje : Civilni pilot
+Usmjerenje : Vojni pilot
Studij : Promet
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Smjer : Cestovni promet
+Smjer : Gradski promet
+Smjer : Informacijsko-komunikacijski promet
+Smjer : Poštanski promet
+Smjer : Vodni promet
+Smjer : Zračni promet
+Smjer : Željeznički promet
Studij : Inteligentni transportni sustavi i logistika
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Smjer : Inteligentni transportni sustavi
+Smjer : Logistika
+Studij : Aeronautika
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže