web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Maja Tonec Vrančić, mag. ing. traff.

e-mail: maja.tonec@fpz.hr

Maja Tonec Vrančić rođena je 07.12.1986. godine u Sisku, gdje je završila osnovnu školu, dok je Opću gimnaziju završila u Srednjoj školi Petrinja. Godine 2006. upisala je preddiplomski a zatim i diplomski studij na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, smjer Inteligentni transportni sustavi. Titulu magistre inženjerke prometa stekla je 2012. godine obranom diplomskog rada na temu „Istraživanje prihvaćanja ePoziv sustava u Republici Hrvatskoj“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Sadka Mandžuke i doc.dr.sc. Pere Škorputa. Nakon završenog fakulteta zapošljava se na radno mjesto više stručne suradnice u Odsjeku za graditeljstvo Grada Siska, gdje ostaje narednih 6 godina. U siječnju 2019. godine izabrana je u suradničko zvanje asistenta na Zavodu za inteligentne transportne sustave Fakulteta prometnih znanosti. Nastavno je angažirana na kolegijima Inteligentni transportni sustavi I, Upravljanje incidentnim situacijama u prometu, Računalna sigurnost te Algoritmi i programiranje.

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.