web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Dino Čakija, mag. ing. el.

Poveznica na CROSBI profil:

Matični broj znanstvenika: DS-109/12011

Dino Čakija rođen je 21. prosinca 1977. godine u Čakovcu, Hrvatska. Osnovnu školu pohađao je u Koprivnici, a nakon završetka iste upisao je i uspješno završio prirodoslovno-matematički smjer Gimnazije „Fran Galović“ u Koprivnici. Studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu upisao je 1996. godine te je u rujnu 2003. godine diplomirao na Zavodu za automatiku i procesno računarstvo, smjer Automatika, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Petrovića s temom „Izgradnja lokalne vjerojatnosne karte zauzeća prostora na temelju ultrazvučnih senzora“. Tijekom pohađanja studija radio je u privatnoj tvrtki u odjelu tehničke podrške, a kasnije i  kao voditelj projekata iz područja sustava automatizacije u industriji i zgradarstvu te sustava tehničke zaštite.

U rujnu 2003. godine, nakon završetka Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, osniva tvrtku Čakija d.o.o. sa sjedištem u Križevcima, fokusiranu na dizajn, implementaciju i održavanje sustava za mjerenje, upravljanje i automatizaciju u industriji i zgradarstvu, sustava tehničke zaštite, sustava kontrole pristupa i evidencije radnog vremena te razvoj proizvoda i vođenje projekata prema zahtjevima korisnika. Sljedećih godina sudjeluje u nizu projekata iz navedenih područja, poput razvoja, izrade i implementacije sustava upravljanja radnom temperaturom okoline postrojenja za proizvodnju prehrambenih proizvoda, sustava za mjerenje i dojavu razine industrijskih plinova, dnevno/noćnih automatiziranih trezora za pohranu novca, sustava za evidenciju radnog vremena, sustava za mjerenje i optimizaciju potrošnje energenata u proizvodnji itd. Istovremeno postaje licencirani konzultant tvrtke Kaba Management & Consulting AG za područje Republike Hrvatske iz područja kontrole pristupa i evidencije radnog vremena.

Vremenom se poslovni interes usmjerio na pružanje konzultantskih usluga i programskih rješenja iz područja upravljanja lancem opskrbe (planiranje potražnje, nabave, proizvodnje i logistike). Od lipnja 2012. godine postaje prodajni savjetnik tvrtke Demand Management Inc. iz SAD-a za područje Republike Hrvatske, jednog od vodećih svjetskih proizvođača programskih rješenja za upravljanje lancem opskrbe. Sukladno novom području djelovanja, pohađao je i uspješno završio niz certificiranih tečajeva iz navedenog područja, sudjelovao i predavao na stručnim konferencijama o upravljanju lancem opskrbe te pomogao nizu tvrtki u upravljanju i optimizaciji istog. Osim navedenim područjem, trenutni fokus usmjeren mu je na razvoj inteligentnih poslovnih rješenja „u oblaku“.

Usporedo s vođenjem privatne tvrtke, kao vanjski suradnik sudjelovao je u izvođenju nastave na Fakultetu prometnih znanosti iz kolegija Računalstvo (zimski semestar akademskih godina 2012/2013 i 2015/2016) i kolegija Algoritmi i programiranje (ljetni semestar akademske godine 2015/2016). U lipnju 2017. zapošljava se na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na radno mjesto predavača te sudjeluje u unapređenju i izvođenju nastave iz kolegija Računalstvo i Algoritmi i programiranje. U studenom 2017. godine upisuje doktorski studij na Fakultetu prometnih znanosti pod nazivom „Tehnološki sustavi u prometu i transportu“. Od studenog 2018. godine, sukladno odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta prometnih znanosti, član je Povjerenstva za upravljanje kvalitetom.

Sudjelovanje na projektima: 

  1. Kratkoročna potpora “ Primjena dubokog učenja za inteligentno upravljanje prometom”, Sveučilište u Zagrebu, suradnik na projektu, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko (svibanj – prosinac 2018.)  
Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.