web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Filip Vrbanić, mag. ing. traff.

E-mail: fvrbanic@fpz.hr

Zaposlen:  2019. (asistent)

FPZ stranica

LinkedIn

Popis radova (Hrvatska znanstvena biblioteka)


Filip Vrbanić rođen je 15. sječnja 1994. godine u Zagrebu gdje je završio srednju školu “Tehnička škola Ruđera Boškovića” kao tehničar za računalstvo. Godine 2014. upisao je redovni studij na Fakultetu prometnih znanosti smjer ITS i logistika, gdje je 27. rujna 2019. godine obranio diplomski rad i stekao zvanje magistra inženjera prometa. Diplomirao je na temu “Okruženje za simulacije sustava za upravljanje promjenjivih ograničenja brzine na gradskim autocestama zasnovano na dubokom učenju” (mentor: izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko). U prosincu 2019. godine zaposlio se na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu u suradničkom zvanju asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje Tehnologija prometa i transport. U listopadu 2019. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij “Promet” na Fakultetu prometnih znanosti (studijski savjetnik: izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko). Trenutno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti na Zavodu za inteligentne transportne sustave.

Aktivno se služi programskim jezicima C# i Python, programskim paketima Matlab i PTV Vissim, softverom MS SQL Server i engleskim jezikom.

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.