web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

prof. dr. sc. Tonči Carić

toncie-mail: tonci.caric@fpz.hr

web: http://www.fpz.unizg.hr/detalji_nastavnika.asp?izbID=75&user=&korID=26

Tonči Carić diplomirao je 1993. i magistrirao 2000. na Fakultetu elektrotehnike i računarstava, Sveučilišta u Zagrebu. Obranio je doktorsku disertaciju 2004. na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi na Zavodu za Inteligentne transportne sustava Fakulteta prometnih znanosti kao profesor i voditelj katedre za primijenjeno računalstvo. Mentor je dvoje poslijediplomskih studenata i jednog postdoktoranda. Njegovu znanstvenu djelatnost uspješno povezuje dva polja tehničkih znanosti (tehnologija prometa i transport, računarstvo), koja se očituje preko sljedećih područja užeg znanstvenog interesa: diskretne kombinatorne optimizacije, organizacija transporta, rješavanje NP teških problema, optimizacijski algoritmi. Sudjelovao je u izradi više znanstvenih projekata, jednom FP7 projektu, EU COST akciji, nizu stručnih projekata i jednom tehnološkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je bio voditelj projekta „Sustav za Optimizaciju Ruta u DInamičkom Transportnom Okruženju-SORDITO“ koji se financirao iz strukturnih fondova Europskog fonda. Sudjelovao je s radovima na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Nastavno je angažiran na kolegijima preddiplomskog studija „Algoritmi i programiranje“ i „Baze podataka“, te na kolegijima diplomskog studija „Optimizacija prometnih procesa“, „Napredne baze podataka“ i „Rudarenje podataka“.

Popis radova (Hrvatska znanstvena bibliografija)

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.