web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko

edouardE-mail: edouard.ivanjko@fpz.hr

FPZ stranica

Osobna stranica

Popis radova (Hrvatska znanstvena biblioteka)


Edouard Ivanjko obranio je svoj diplomski rad s naglaskom na znanstveno-istraživački rad 2001. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Nedjeljka Perića, a svoju doktorsku disertaciju 2009. godine na Fakultetu elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Petrovića. Od 2011. godine zaposlen je u Zavodu za inteligentne transportne sustave Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Dužnosti su mu vezane za obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje uključuje nastavu na predmetima Automatsko upravljanje u prometu i transportu, Elektrotehnika, Računalstvo, Sustavi prividne stvarnosti u prometu, Umjetna inteligencija i Upravljački prometni sustavi. Radi poboljšanja vještina učenja studenata pokrenuo je niz seminara kao što su: Seminar učinkovitog učenja, Vještine pisanja životopisa, Vještine planiranja karijere i Vještine prezentiranja. Svi seminari se provode u suradnji s profesionalnim predavačima i studentskim udrugama. Područje istraživačkog interesa mu obuhvaća primjenu računalnog vida za mjerenje prometnih parametara cestovne prometnice, primjenu metoda umjetne inteligencije za upravljanje cestovnim prometom, autonomna vozila te estimacija i predviđanje prometnih parametara.

Kao istraživač je bio ili je aktivan na sljedećim projektima: FP7 „Intelligent Cooperative Sensing for improved traffic Efficiency” ICSI, IPA IIIc „Computer Vision Innovations for Safe Traffic“ VISTA i „Sustav za Optimizaciju Ruta u DInamičkom Transportnom Okruženju“ SORDITO financiran preko EU strukturnih fondova te projektima MZOS-a: „Metodologija razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih sustava“, „Metodologija razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih sustava“, „Upravljanje mobilnim robotima i vozilima u nepoznatim i dinamičkim okruženjima“, „Inteligentno upravljanje mobilnim robotima“ te „Procesna automatizacija“. Također je bio ili je član lokalnog upravnog odbora za Republiku Hrvatsku za EU COST akcije “Towards autonomic road transport support systems” TU1102 te “High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)” IC1406. Lokalni je voditelj istraživačke grupe FPZ-a u sklopu „Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave“.

Do sada je objavio dva poglavlja u knjigama, 7 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima te 37 znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama. Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.