web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

doc. dr. sc. Miroslav Vujić

Miroslav Vujice-mail: miroslav.vujic@fpz.hr

web: http://www.fpz.unizg.hr/detalji_nastavnika.asp?izbID=75&user=&korID=146

Miroslav Vujić rođen je 1981. godine u Puli. Srednju školu, prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Puli završio je 1999. godine nakon čega upisuje Fakultet prometnih znanosti, poštanski i telekomunikacijski smjer. Diplomirao je 20. prosinca 2004. godine s temom “Vrednovanje GSM i UMTS tehnologije primjenom višekriterijske analize” (mentor: doc. dr. sc. Zvonko Kavran). Nakon završetka dodiplomskog studija, upisuje poslijediplomski doktorski studij “Tehnološki sustavi u prometu i transportu” na Fakultetu prometnih znanosti, te 11. prosinca 2013. uspješno brani doktorsku disertaciju pod naslovom “Sustav dinamičkih prioriteta za vozila javnoga gradskoga prijevoza u automatskom upravljanju prometom” (mentor: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka).

Tijekom studija aktivno sudjeluje u radu studentskih organizacija na Fakultetu. Akademske godine 2003./2004. dobitnik je rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu s temom “Model odabira tehnologije trećeg operatora mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj metodom višekriterijskog odlučivanja”. Od 2004. godine obavlja posao demonstratora na Katedri za tehnologiju poštanskog i telekomunikacijskog prometa kod prof. dr. sc. Ivan Bošnjaka.

Sudjeluje u realizaciji i uspostavi laboratorija za Inteligentne transportne sustave na Fakultetu prometnih znanosti, te sudjeluje u projektima koji obrađuju problematiku tehnologije prometa, inteligentnih transportnih sustava. Trenutno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti u Zavodu za inteligentne transportne sustave, te sudjeluje u izvođenju nastave iz stručnih kolegija na preddiplomskom i diplomskog studiju.

Aktivno se služi simulacijskim alatima (PTV VISSIM, PTV VISVAP, TSS Aimsun, LISA+), te engleskim i talijanskim jezikom.

Popis radova (Hrvatska znanstvena bibliografija)

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.