web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

O Zavodu

Zavod za inteligentne transportne sustave jedan je od zavoda na Odsjeku za inteligentne transportne sustave i logistiku pri Fakultetu prometnih znanosti.
Zavod je osnovan prema odluci Fakultetskog vijeća 2001. godine. Nasljednik je Istraživačkog središta za ITS Fakulteta prometnih znanosti koje je osnovano 1999. godine. Prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Ivan Bošnjak. Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 12. studenog 2008. potvrđen je ustroj Zavoda i imenovani su sadašnji predstojnik Zavoda i voditelji katedri. Trenutno, predstojnik Zavoda za inteligentne transportne sustave je izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka.

Misija Zavoda

Zavod za inteligentne transportne sustave je znanstveno-nastavna i istraživačko-razvojna ustrojbena jedinica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koja stvara, prenosi i primjenjuje znanje u području inteligentnih transportnih sustava i pripadnih tehnologija.

Vizija Zavoda

Zavod za inteligentne transportne sustave želi postati regionalno znanstveno-nastavno i istraživačko-razvojno središte izvrsnosti u području inteligentnih transportnih sustava i pripadnih tehnologija, integrirano u europsku mrežu srodnih organizacija.

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.