web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Istraživačka djelatnost

Od utemeljenja Zavoda za inteligentne transportne sustave postignut je zapažen uspjeh u radu njegovih djelatnika koji se ogleda u sljedećem:

 • Utemeljenje grane ITS-a i logistike u znanstvenom polju Tehnologija prometa i transport,
 • pokrenut prvi preddiplomski i diplomski studij ITS-a u Europi (usklađen prema bolonjskom procesu),
 • izdan sveučilišni udžbenik: Inteligentni transportni sustavi I,
 • uspostavljen laboratorij za ITS – početne instalacije u vidu nadzora i analize prometa,
 • organizirano nekoliko znanstveno stručnih skupova (CETSI, ITS Forum, itd.),
 • pozvana predavanja u inozemstvu,
 • utemeljena Udruga ITS Hrvatska – članica europske mreže ITS udruga.

Svi članovi Zavoda za inteligentne transportne sustave aktivni su članovi Udruge ITS Hrvatska (www.its-croatia.hr). Udruga djeluje od listopada 2005. godine. Predsjednik udruge je prof. dr. sc. Sadko Mandžuka.

Projekti Zavoda:

 • FP7 (Framework Programme 7):
  • Intelligent Cooperative Sensing for Improved traffic efficiency (ICSI), Hrvatska voditelj projekta: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
  • CIVITAS ELAN Mobilising citizens for vital cities, Voditelj mjerenja: prof. dr. sc. Hrvoje Gold
 • ERDF (European Regional Development Fund) /IPA/ European Neighbourhood Policy:
  • Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS), FPZ lokalni voditelj: izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko
  • VISTA – Computer Vision Innovations for Safe Traffic, FPZ lokalni voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Gold
  • SORDITO – System for Route Optimization in Dynamic Transport Environment, voditelj: prof. dr. sc. Tonči Carić
 • COST Actions:
  • TU 1407 Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW), MC Član: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
  • ICT COST Action IC1406 High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet), članovi: Prof. Tonči Carić, and Assoc. Prof. Edouard Ivanjko
Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.