web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Mladen Miletić, mag. ing. traff.

E-mail: mmiletic@fpz.hr

Zaposlen: 2019. (asistent)

FPZ stranica

Popis radova (Hrvatska znanstvena biblioteka)


Mladen Miletić rođen je 10. svibnja 1991. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i XV. gimnaziju. Godine 2013. upisao je redoviti studij na Fakultetu Prometnih Znanosti, smjer „Inteligentni transportni sustavi“, gdje je 16. srpnja 2019. stekao zvanje magistra inženjera prometa. Diplomirao je na temu „Adaptivno upravljanje izoliranim semaforiziranim raskrižjem primjenom neuronskih mreža“ (mentor: izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko). Kroz trajanje studija aktivno je radio u tvrtci Ericsson Nikola Tesla na razvoju suvremenih aplikacija. U listopadu 2019. godine zaposlio se na Fakultetu Prometnih Znanosti u Zagrebu u suradničkom zvanju asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport. U studenom 2019. upisuje poslijediplomski doktorski studij „Promet“ na Fakultetu Prometnih Znanosti (studijski savjetnik: izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko).

Trenutno je zaposlen na Fakultetu Prometnih Znanosti na Zavodu za inteligentne transportne sustave, te je nastavno angažiran na kolegijima: Računalstvo i Umjetna Inteligencija.

Aktivno se služi programskim jezicima C++, C#, programskim paketom MATLAB i mikroskopskim simulatorom prometa VISSIM.

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.