web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Krešimir Kušić, mag. ing. traff.

 

Krešimir Kušić

Poveznica na CROSBI profil: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/364811

Matični broj znanstvenika: 364811

 

 

 

Životopis

Krešimir Kušić rođen je 30. studenog 1987. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. 2012. godine upisao je na Fakultetu prometnih znanosti sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Inteligentni transportni sustavi i logistika, a diplomirao je 2017. godine na temu „Okruženje za simulaciju sustava za upravljanje promjenjivim ograničenjem brzine na urbanim autocestama zasnovanih na učenju“. U studenom 2017. godine upisuje doktorski studij na Fakultetu prometnih znanosti pod nazivom „Tehnološki sustavi u prometu i transportu“. Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta prometnih znanosti u listopadu 2017. godine zaposlen je na radno mjesto asistenta na Fakultetu prometnih znanosti. Trenutno sudjeluje kao izvođač nastave na kolegijima: Računalstvo na preddiplomskom studiju, te Sustavi prividne stvarnosti u prometu, Cestovna telematika, Inteligentni transportni sustavi 1 i 2 i Operacijska istraživanja na diplomskom studiju. Dobitnik je rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine. Nagrađen je nagradom za najboljeg studenta diplomskog studija Inteligentni transportni sustavi 2016. godine. Sudjelovao je na dvjema međunarodnim ljetnim školama u organizaciji COST-a „Big Data Processing and Analytics in the Internet of Everything Era“, u Novom Sadu, Srbija (od 20. rujna do 22. rujna 2017.), te na ljetnoj školi 3rd cHiPSet Training School „Large-Scale Data Mining and Machine Learning for Big Dana Analytics” u Aristotle University of Thessaloniki – Thessaloniki, Grčka (od 19. rujna do 21. rujna 2018.). Sudjelovao je i na ljetnim školama na temu znanosti o podatcima u organizaciji Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave  koje su održane u Splitu u rujnu 2017. i 2018. godine. Aktivno radi u sljedećim programskim paketima: MATLAB, MS Visual Studio (programski jezik: C#), mikroskopski simulator prometa PTV Vissim, Blender (aplikacija za 3D modeliranje), te poznaje osnove aplikacija AutoCAD, SQL i programskog jezika Python. Služi se engleskim jezikom.

Sudjelovanje na projektima:

  1. Advanced methods and technologies in Data Science and Cooperative Systems (DATACROSS), voditelj prof. dr. sc. Ivan Petrović, vanjski suradnik na projektu (2017. – 2022.)
  2. Kratkoročna potpora “ Primjena dubokog učenja za inteligentno upravljanje prometom”, Sveučilište u Zagrebu, suradnik na projektu, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko (svibanj – prosinac 2018.)

Najznačajniji radovi u proteklih 5 godina:

  • Ivanjko, E., Oliveira Melo, G., Kušić, K., Gregurić, M., “Comparison of Controllers for Variable Speed Limit Using Realistic Traffic Scenarios”, Proceedings of 60th International Symposium ELMAR-2018, Special session Intelligent Transport Systems, Zadar, Croatia, 16.-19.09.2018. pp. 39-42.
  • Kušić, K., Ivanjko, E., Gregurić, M., “A Comparison of Different State Representations for Reinforcement Learning Based Variable Speed Limit Control”, Proceedings of the 26th Mediterranean Conference on Control and Automation MED2018, 19-22 June, Zadar, Croatia, 2018, pp. 266-271. DOI: 10.1109/MED.2018.8442986
  • Kušić, K., „Okruženje za simulaciju sustava za upravljanje promjenjivim ograničenjem brzine na urbanim autocestama zasnovanih na učenju“, diplomski rad, mentor doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2017.
  • Kušić, K., Korent, N., Gregurić, M., Ivanjko, E., “Comparison of Two Controllers for Variable Speed Limit Control“, Proceedings of 58th International Symposium ELMAR-2016, Special session Intelligent Transport Systems, Zadar, Croatia, 12.-14.09.2016. pp. 101-106.
  • Korent, N., Kušić K., „Analiza utjecaja promjenjivog ograničenja brzine na protočnost prometa i zagađenje okoliša“, rad nagrađen rektorovom nagradom, mentor doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, neposredni voditelj Martin Gregurić, mag. ing. traff., Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2016.
  • Gregurić, M., Ivanjko, E., Korent, N., Kušić, K., “Short Review of Approaches for Variable Speed Limit Control“, Proceedings of the International Scientific Conference Perspectives on Croatian 3pl Industry in Acquiring International Cargo Flows ZIRP2016, Zagreb, Croatia, 12.04.2016. pp. 41-52.
Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.