web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

dr. sc. Martin Gregurić

martin_gregurice-mail: martin.greguric@fpz.hr

web: http://www.fpz.unizg.hr/detalji_nastavnika.asp?user=mgreguric

Martin Gregurić rođen je 24. siječnja 1988. u Zagrebu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završio je u Petrinji. Godine 2006. upisao je na Fakultetu prometnih znanosti sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Inteligentnih transportnih sustava i Logistike, a diplomirao je 2011. godine na temu „Upravljanje priljevnim tokovima na Zagrebačkoj obilaznici“ (mentor: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka). U studenom 2011. godine upisao je na Fakultetu prometnih znanosti poslijediplomski doktorski studij „Tehnološki sustavi u prometu i transportu“. Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta prometnih znanosti u srpnju 2007. godine zaposlen je na radno mjesto: istraživač na projektu ICSI, FP7-317671, dok je u prosincu 2014. izabran u suradničko zvanje asistenta na Zavodu za Inteligentne transportne sustave.

Dobitnik je rektorov nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine na temu rada „Inteligentno upravljanje priljevnim tokovima auto-ceste sa osvrtom na mogućnost primjene na Zagrebačkoj obilaznici“. Također, nagrađen je nagradom za najbolji studentski rad Fakulteta prometnih znanosti 2011. godine, kao i nagradom za najboljeg studenta diplomskog studija Inteligentni transportni sustavi 2010. godine. Sudjelovao je na dvije međunarodne ljetne škole u organizaciji COST akcije – Autonomic Road Transport Support Systems, te jednom kratkom znanstvenom boravku na HES-SO Valais-Wallis Sveučilištu u Švicarskoj.

Sudjeluje u izvođenju laboratorijskih vježbi iz stručnih kolegija na preddiplomskom i diplomskog studiju. Aktivno radi u programskim paketima: MATLAB i Simulink, MS Visual Studio (programski jezik: C#, te programska tehnologija asp.NET), CUBE, te osnove AutoCAD i PTV Vissim simulacijskog programskog paketa. Dobro se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Popis radova (Hrvatska znanstvena bibliografija)

 

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.