web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Martina Erdelić, mag. ing. traff.

martinaE-mail: martina.erdelic@fpz.hr

Zaposlena: 2014. (SORDITO projekt), 2015. (asistent)

FPZ stranica

Popis radova (Hrvatska znanstvena biblioteka)


Martina Erdelić rođena je u Zagrebu gdje je završila Opću gimnaziju u Sesvetama. Na Fakultetu prometnih znanosti 2012. završava preddiplomski studij, te upisuje diplomski studij, smjer Informacijsko komunikacijski promet. Titulu magistre inženjerke prometa stječe 2014. godine obranom diplomskog rada pod temom „Metode procjene kvalitete usluge prijenosa zvuka strujanjem“. U studenom 2014. godine zaposlena je na Fakultetu prometnih znanosti u sklopu projekta „SORDITO-Sustav za Optimizaciju Ruta u Dinamičkom Transportnom Okruženju“ na radnom mjestu asistenta na projektu. Tijekom 2015. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Tehnološki sustavi u prometu i transportu“ na Fakultetu prometnih znanosti te je izabrana u suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport. Trenutno je zaposlena na Zavodu za inteligentne transportne sustave, katedra za primijenjeno računalstvo. Nastavno je angažirana na kolegijima Algoritmi i programiranje, Baze podataka, Napredne baze podataka te Optimizacija prometnih procesa.

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.