web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Tomislav Erdelić, mag. ing. el. techn. inf.

TE_webE-mail: terdelic@fpz.hr

Zaposlen: 2014. (SORDITO projekt), 2016. (asistent)

FPZ stranica

Popis radova (Hrvatska znanstvena biblioteka)

 


Tomislav Erdelić rođen je 23. prosinca 1990. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i Opću gimnaziju u Sesvetama. Godine 2009. upisao je redoviti studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu smjer automatika, gdje je 16. srpnja 2014. godine stekao zvanje magistra inženjera elektrotehnike i informacijske tehnologije s pohvalom (CUM LAUDE). Diplomirao je na temu “Metode za dinamičko određivanje staza na laboratorijskom sustavu s više vozila“ (mentor: prof. dr.sc Stjepan Bogdan) . U studenom 2014. godine zaposlio se na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu kao mladi istraživač na istraživačkom projektu “Sustav za Optimizaciju Ruta u DInamičkom Transportnom Okruženju RC.2.2.08-0022“ financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U veljači 2015. upisuje poslijediplomski doktorski studij “Tehnološki sustavi u prometu i transportu“ na Fakultetu prometnih znanosti (studijski savjetnik: izv. prof. dr.sc. Tonči Carić). U suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, izabran je u siječnju 2016. godine.

Trenutno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti na Zavodu za inteligentne transportne sustave, te je nastavno angažiran na kolegijima Algoritmi i programiranje i Baze podataka. Sudjelovao i izlagao na više međunarodnih kongresa i skupova.

Aktivno se služi programskim jezicima C++, C#, Python i Java, programskim paketima Matlab i ROS, te engleskim i njemačkim jezikom.

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.