web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Nastavna djelatnost

Prema ustroju Zavoda za inteligentne transportne sustave formirane su dvije katedre:

Katedra za transportnu telematiku

Katedra za primijenjeno računalstvo

Nastava se kroz Katedre izvodi kroz kolegije preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija kako slijedi:

preddiplomski studij:

Algoritmi i programiranje

Arhitektura inteligentnih transportnih sustava

Automatsko upravljanje u prometu i transportu

Baze podataka

Cestovna telematika

Elektronički sklopovi i računala

Inteligentni transportni sustavi I

Lokacijski i navigacijski sustavi

Računalna sigurnost

Računalstvo

Upravljanje incidentnim situacijama u prometu

diplomski studij:

Analiza i modeliranje prometnih sustava

Inteligentni transportni sustavi II

Napredne baze podataka

Prometni geoinformacijski sustavi

Rudarenje podataka

Sustavi mjerenja i daljinskog nadzora

Sustavi prividne stvarnosti u prometu

Telematička sučelja

Telematika u prijevoznim sredstvima

Umjetna inteligencija

poslijediplomski studij:

Ekspertni sustavi

Prometno modeliranje

Upravljački prometni sustavi

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.