web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

doc. dr. sc. Pero Škorput

Pero_Skorput

telefon: +385 1 2457 922

e-mail: pero.skorput@fpz.hr

web: http://www.fpz.unizg.hr/detalji_nastavnika.asp?user=pskorput

doc. dr. sc. Pero Škorput rođen je 18. listopada 1976. u Mostaru u Republici Bosni i Hercegovini, oženjen je i otac dvoje djece. Osnovnu školu završio je u Vrgorcu, a Srednju elektrotehničku školu u Zadru. Diplomirao je 18. veljače 2002. godine na Fakultetu prometnih znanosti, poštanski i telekomunikacijski smjer (tema diplomskog rada: „Nova generacija telekomunikacijske mreže prema ENGINE konceptu“) i stekao stručni naziv diplomirani inženjer prometa. Tijekom dodiplomskog studija nagrađen je Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine za znanstveno-stručni rad pod nazivom „Prilagodba poštanskih operatora elektroničkom poslovanju“.

Magistrirao je 20. studenog 2009. godine na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju Fakulteta prometnih znanosti (tema magistarskog rada: „Stvarnovremensko upravljanje incidentnim situacijama u prometu“) pod mentorstvom doc. dr. sc. Sadko Mandžuka te stekao akademski stupanj magistra znanosti. Doktorirao je 10. ožujka 2014. godine na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora znanosti (tema doktorskog rada: „Model otvorene ontologije kooperativnih inteligentnih transportnih sustava“) pod mentorstvom prof. dr. sc. Sadka Mandžuke i doc. dr. sc. Markusa Schattena.

U suradničko zvanje asistenta izabran je 2007. godine te se zapošljava na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pri Zavodu za Inteligentne transportne sustave. Drži auditorne vježbe na preddiplomskim i diplomskim kolegijima Inteligentni transportni sustavi I, Osnove prometnog inženjerstva, Upravljanje incidentnim situacijama u prometu te Računalna sigurnost. Uz asistentsku nastavnu djelatnost aktivno se bavi znanstvenim radom. Istražuje u području primjene semantičkih tehnologija u prometu, prometnog inženjerstva, inteligentnih transportnih sustava te računalne sigurnosti u prometu.

Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 2014. godine.

Na Fakultetu prometnih znanosti aktivan je kroz Odbor za informatizaciju (2007. – 2009) te kao tajnik Odbora za diplomske i završne radove (2010. – 2014). Od 2014. godine predsjednik je Odbora za e-učenje te član Odbora za praćenje i unaprjeđenje znanstvenog i nastavnog razvoja

Od 2013. godine obnaša dužnost sindikalnog povjerenika na Fakultetu prometnih znanosti, a od 2014. godine član je Kolegija dekana pri upravi Fakulteta.

Sudionik je na više međunarodnih i nacionalnih projekata iz područja tehnologije prometa i transporta. Objavio je trideset radova u znanstvenim časopisima, zbornicima znanstvenih i stručnih konferencija u zemlji i inozemstvu te sažetaka u zbornicima skupova. Tajnik je udruge Inteligentni transportni sustavi Hrvatska i aktivno je sudjelovao u osnivanju udruge Inteligentni transportni sustavi u Bosni i Hercegovini.

Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Od 2007. godine upisan je u registar znanstvenika pri MZOŠ pod matičnim brojem 293112. Osvajač je niza odličja sa prvenstava države u atletici.

 Bibliografija

Magistarski rad i doktorska disertacija

 1. Škorput, P.: Stvarnovremensko upravljanje incidentnim situacijama u prometu, znanstveni magistarski rad, mentor doc. dr. sc. Sadko Mandžuka, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2003. (117 stranica)
 1. Škorput, P.: Model otvorene ontologije kooperativnih inteligentnih transportnih sustava, doktorska disertacija, mentori prof. dr. sc. Sadko Mandžuka i doc. dr. sc. Markus Schatten, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2014.

Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u bibliografskoj bazi CC (Current             Contents), SCI (Science Citation Index) ili SCI-Expanded

 1. Grgurević, I.; Stančić, A.; Škorput, P.: Credibility and Authenticity of Digitally Signed Videos in Traffic, PROMET-Traffic&Transportation, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Vol. 20, No. 6, pp. 405-414, 2008. (ISSN: 1848-4069)
 2. Škorput, P.; Mandžuka, S.; Jelušić, N.: Real-time Detection of Road Traffic Incidents, PROMET-Traffic&Transportation, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Vol. 22, No.4, pp. 273-283, 2010. (ISSN: 1848-4069)
 3. Miloš, K.; Jurić, I.; Škorput, P.: Aluminium-Based Composite Materials in Construction of Transport Means, PROMET-Traffic&Transportation, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Vol. 23, No. 2, 2011., pp. 87-96 (ISSN: 0353-5320)

Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama podataka

 1. Mandžuka, S.; Kljaić, Z.; Škorput, P.: The Use of Mobile Communication in Traffic Incident Management Process, Journal of Green Engineering, vol. 1, No. 4, 2011., pp. 413-429 (ISSN: 1904-4720)

Međunarodni kongresi održani u inozemstvu i Hrvatskoj

 1. Bošnjak, I.; Mlinarić, D., Škorput, P.: Concept of Coordinated Development of Vukovar-Srijem County Traffic and Transport System, Proceedings of the 28th Conference on Transportation Systems with International Participation Automation in Transportation – KoREMA 2008, Automation in Transport, Rijeka: Croatian Society for Communication, Computing, Electronics, Measurement and Control, Rijeka; Koper; Ljubljana, Slovenia, 19.-22.11.2008., pp. 67-72 (ISBN: 978-953-6037-53-7)
 2. Bošnjak, I.; Matulin, M.; Škorput, P.: Development of Project Evaluation Methodology for Intelligent Transport System, Proceedings of the 12th International Conference on Transport Science – ICTS 2009, Transport, Maritime and Logistics Science, Portorož: Faculty of Maritime Studies and Transport, Portorož, Slovenija, 04.-05.06.2009., pp. 31-37 (ISBN: 978-961-6044-87-5)
 3. Bošnjak, I.; Mandžuka, S.; Šimunović, Lj.; Škorput, P.; Ratković, G.: Učinci uvođenja ITS-a i inteligentnih vozila na zaštitu okoliša, Zbornik radova Tehnički pregledi motornih vozila i zaštita okoliša, Znanstveno-stručna konferencija sa međunarodnim sudjelovanjem, Sarajevo: Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, Bosna i Hercehovina, 10.6.2010., pp. 95-108 (ISBN: 978-9958-9437-2-0)
 4. Bošnjak, I.; Šimunović, Lj.; Škorput, P.: Razvoj kooperativnog sustava za povećanje sigurnosti prometa i učinkovitu medicinsku pomoć, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska, 1.12.2009., pp. 32-41 (ISBN: 978-953-154-905-9)
 5. Mandžuka, S.; Matulin, M.; Škorput, P.: Napredna telematička rješenja za žurnu medicinsku pomoć, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska, 01.12.2009., pp. 42-48 (ISBN: 978-953-154-905-9)
 6. Škorput, P.; Aščić, I.; Binički, M.: Security Conditions of Transport by Rail Postal Shipments in the Republic of Croatia, Proceedings of the 29th Conference on Transport System with International Participation – KoREMA 2009, Automation in Transport, Rijeka: Croatian Society for Communication, Computing, Electronics, Measurement and Control, Rijeka; Koper; Ljubljana, Slovenia, Zagreb-Ploče-Sarajevo, 11.-14.11.2009., pp. 110-115. (ISBN: 978-953-6037-57-5)
 7. Škorput, P.; Kordić, Z.: Educational Measures in Function of Reducing Casualties Pedestrians Children in Traffic, Proceedings of the International Conference on Road Infrastructure Safety Management, Sarajevo: Udruženje konzultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 15.-16.04.2010., pp. 360-363. (ISBN: 978-9958-9984-1-6)
 8. Škorput, P.; Binički, M.; Vukadin, D.: Influence of road infrastructure on functioning of postal traffic in the Republic of Croatia, Proceedings of the 1st International Conference on Road and Rail Infrastructure – CETRA 2010, Zagreb: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, Opatija, Croatia, 17.-18.5.2010. R-148 (ISBN: 978-953-6272-37-2)
 9. Škorput, P.; Binički, M.; Vukadin, D.: Postage Stamps in Function of Promotion of Road Traffic, Proceedings of the 13th International Conference on Transport Science – ICTS 2010, Transport, Maritime and Logistics Science, Portorož: Faculty of Maritime Studies and Transport Portorož, Slovenija, 27-28.05.2010., pp. 104-119 (ISBN: 978-961-6044-90-5)
 10. Kljaić, Z.; Mandžuka, S.; Škorput, P.: Application of ICT in Management of Critical Infrastructure in Transitional and Developing Countries, Proceedings of the 18th Telecommunications Forum – TELFOR 2010, Beograd: Telecommunications Society, School of Electrical Engineering, IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, Belgrade, Serbia, 23.-25.11.2010., pp. 75-78 (ISBN: 978-86-7466-392-9)
 11. Škorput, P.; Mandžuka, S.; Ratković, G.: Concept and Support for Regulatory Knowledge Management in Postal and Logistic Domain, Proceedings of the SEETSI & ITS Regional Conference, Sarajevo: Faculty of Traffic and Communication, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 12.12.2010., pp. 80-87 (ISBN: 978-953-55597-0-3)
 12. Mandžuka, S.; Kljaić, Z.; Škorput, P.: Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u sustavima upravljanja prometnim incidentnim situacijama, Zbornik radova 35. međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO 2011, Rijeka: Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, Opatija, Hrvatska, 23-27.05.2011., pp. 359-362 (ISBN: 978-953-233-061-8)
 13. Mandžuka, S.; Miloš, K.; Šimunović, Lj.: Škorput, P.; Šikanić, A.: Temeljne odrednice razvoja inteligentnih transportnih sustava u području ekologije, Zbornik radova Ekologija i saobraćaj, Travnik: Internacionalni univerzitet Travnik (Vlašić), Bosna i Hercegovina, 02.-03.06.2011., pp. 168-175 (ISSN: 2232-8807)
 14. Škorput, P.; Mandžuka, S.; Kljaić, Z.: Primjena semantičkog Web-a u upravljanju zaštitom kritične infrastrukture, Proceedings of the 19th Telecommunications Forum – TELFOR 2011, Beograd: Telecommunications Society, School of Electrical Engineering, IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, Belgrade, Serbia, 22.-24.11.2011., pp. 1503-1506 (ISBN: 978-1-4577-1499-3)
 15. Mandžuka, S.; Bošnjak, I.; Škorput, P.: Uloga i značaj ITS-a u novoj strategiji prometa Republike Hrvatske, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska, 11.04.2012., pp. 189-195 (ISBN: 978-953-154-118-3)
 16. Mandžuka, S., Škorput, P.: Održavanje cestovne telematičke mreže, Zbornik radova 6. hrvatsko savjetovanje o održavanju cesta, Zagreb: Gospodarsko interesno udruženje trgovačkih društava za održavanje cesta – Hrvatski cestar, Šibenik, Hrvatska, 21.-23.10.2012., pp. 103-106 (ISBN: 978-953-55880-1-6)
 17. Škorput, P.; Mandžuka, S.; Kljaić, Z.: Primjena ontologija u razvoju ITS aplikacija, Proceedings of the 20th Telecommunications Forum – TELFOR 2012, Beograd: Telecommunications Society, School of Electrical Engineering, IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, Belgrade, Serbia, 20.-22.11.2012., pp. 10.2-10.2 (ISBN: 978-1-4673-2982-8)
 18. Škorput, P.; Mandžuka, S.; Dadić, G.: Improving Semantic Interoperability in Intelligent Transportion System, Proceedings of the 21st international symposium on electronics in transport ISEP 2013, “ITS in Real Time” -, Ljubljana: Electrotechnical Association of Slovenia, ITS Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 25. – 26.3. 2013., pp. R9 (ISBN 978-961-6187-53-4)
 19. Škorput, P.; Mandžuka, S.; Schatten, M.: Ontologies in the area of cooperative intelligent transport system, Proceedings of the 21th Telecommunications Forum – TELFOR 2013, Beograd: Telecommunications Society, School of Electrical Engineering, IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, Belgrade, Serbia, 26.-28.11.2013., pp. 42-45 (ISBN: 978-1-4799-1419-7)

Radovi izvan kategorija propisanih u uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/2005)

 1. Bošnjak, I.; Mandžuka, S.; Škorput, P.: Incident Management System Development for Croatian Tunnels, Proceedings of the 17th ITS World Congress, Busan: ITS Korea, Busan, Korea, 25.-29. 10.2010. (CD-ROM)
 2. Mandžuka, S.; Škorput, P.; Jelušić, N.: Automatska detekcija prometnih incidenata zasnovana na mjerenju prometa, Zbornik radova sa 5. hrvatskog kongresa o cestama, Cavtat, Hrvatska, 16.-19.10.2011. (CD-ROM)
 3. Mandžuka, S.; Škorput, P.; Jelušić, N.: Automatska detekcija prometnih incidenata zasnovana na mjerenju prometa, Zbornik radova sa 5. hrvatskog kongresa o cestama, Zagreb: Hrvatsko društvo za ceste – VIA VITA, Cavtat, Hrvatska.16.-19.10.2011. pp. 49-55
 4. Mandžuka, S.; Horvat, B.; Škorput, P.: Development of ITS in Republic of Croatia, Proceedings of 19th ITS World Congress, ERTICO, Wien, Austria, 22.-26.10.2012., pp. EU-00137 (CD-ROM)
 5. Škorput, P.; Mandžuka, S.; Bošnjak, I.: Ontology Development in ITS Domain, Proceedings of 19th ITS World Congress, ERTICO, Wien, Austria, 22.-26.10.2012., pp. EU-00740 (CD-ROM)

Sažetci u zbornicima skupova

 1. Škorput, P.: Paradoksi u prometu – Baresov paradoks, Festival znanosti, Popularizacija znanosti – znanstveno polje Tehnologija prometa i transport,Tehnički muzej u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 7.-11.4.2014., internet stranica: http://www.festivalznanosti.hr/2014
 2. Škorput, P.: Virtualni cestovni vlak, Festival znanosti, Popularizacija znanosti – znanstveno polje Tehnologija prometa i transport,Tehnički muzej u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 22.-27.4.2013., internet stranica: http://www.festivalznanosti.hr/2013/
 3. Škorput, P.: Upravljanje incidentnim situacijama u prometu, Festival znanosti, Popularizacija znanosti – znanstveno polje Tehnologija prometa i transport,Tehnički muzej u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 23.-28.4.2012., internet stranica: http://www.festivalznanosti.hr/2012/
Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.