web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Željko Majstorović, mag. ing. traff.

E-mail: zmajstorovic@fpz.hr

Zaposlen:  2020. (asistent)

FPZ stranica, LinkedIn

Popis radova (Hrvatska znanstvena biblioteka)


Željko Majstorović rođen je 23. listopada 1994. godine, u Imotskom je završio srednju školu Gimnazija dr. Mate Ujevića.  2013. godine upisao je redovni studij na Fakultetu prometnih znanosti smjer Promet gdje je 14. srpnja 2020. godine obranio diplomski rad na temu „Izrada informacijsko komunikacijskog sustava za detekciju anomalija prometnog toka na urbanim prometnicama“ (mentor: prof. dr. sc. Tonči Carić) i stekao zvanje magistra inženjera prometa. U suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, izabran je u listopadu 2020. godine. Trenutno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti na zavodu za Inteligentne transportne sustave gdje je nastavno angažiran na kolegijima Baze podataka, Napredne baze podataka te Algoritmi i programiranje. Aktivno se služi programskim jezicima C++, C# i Python, MS SQL Server i QGIS softverom te SUMO softverom za simulaciju prometa.  

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.