web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Potpisan ugovor o dodjeli sredstava za istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost


U utorak 22. prosinac 2021. godine na Fakultetu prometnih znanosti potpisan je ugovor o dodjeli sredstava Hrvatska zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekt, rok 2020-02“ za istraživački projekt IP-2020-02-5042 „Razvoj sustava zasnovanih na učećim agentima za unaprjeđenje upravljanja prometom u gradovima (DLASIUT)“ voditelja izv. prof. dr. sc. Edouarda Ivanjka. Potpisivanju ugovora su prisustvovali dekan prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prodekan za znanost i vanjsku suradnju doc. dr. sc. Marko Šoštarić te tajnica Romina Jovančević.

Ukupna vrijednost projekta je 1.088.840,00 HRK s prvom ratom u iznosu od 599.130,00 HRK, a projekt će trajati 4 godine od 15. siječnja 2021. godine do 14. siječnja 2025. godine. Projekt se provodi u suradnji sa stranim istraživačima prof. Ivanom Dusparic s TCD, Dublin, Irska, prof. Daniela Koltovska Nečoska s Faculty of Technical Sciences, St. Kliment Ohridski University – Bitola, Sjeverna Makedonija i prof. René Schumann s Institute of Information Systems, HES-SO Valais, Švicarska. Na projektu će sudjelovati i prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, dr. sc. Martin Gregurić, Dino Čakija, dipl. ing., Krešimir Kušić, mag. ing. traff., Mladen Miletić, mag. ing. traff. te Filip Vrbanić, mag. ing. traff. uz plan zapošljavanja jednog doktoranda.

Ciljevi odnosno očekivani rezultati projekta su:

  1. Identificirane najreprezentativnije klase prometnih scenarija korištene u postupku upravljanja prometa.
  2. Razvijen sustav upravljanja prometom zasnovan na ojačanom učenju za gradska prometna okruženja.
  3. Razvijeno okruženje za strukturirano učenje / testiranje učenja višeagentnog sustava upravljanja prometom.
  4. Razvijeni sustav upravljanja prometom proširen s mogućnošću upravljanja prometnim tokovima koji sadrže umrežena i autonomna vozila.
  5. Analiziran utjecaj razvijenog višeagentnog sustava upravljanja prometom zasnovan na ojačanom učenju u kontekstu unaprjeđenja upravljanja gradskim prometom.

Updated: 12. siječnja 2021 — 12:13
Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.