web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Održana prva u nizu radionica prema tvrtki Telegra d.o.o.

U ponedjeljak, 15. listopada na Fakultetu prometnih znanosti održana je prva u nizu radionica predstavnicima tvrtke Telegra d.o.o. Tema radionice bila je Mogućnosti simulacijskih programa iz PTV paketa. Radionicu su vodili doc. dr. sc. Luka Novačko, doc. dr. sc. Miroslav Vujić i Karlo Babojelić, mag. ing. traff. Predstavljen je PTV VISUM kao makrosimulacijski alat, te PTV VISSIM kao mikrosimulacijski alat. Prva radionica bila je općeg tipa sa demonstracijom mogućnosti navedenih alata, te je cilj bio približiti zaposlenicima tvrtke Telegra d.o.o. performanse alata, te prometne parametre koji direktno utječu na kvalitetu samog simulacijskog modela.

Updated: 24. listopada 2018 — 10:58
Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.