web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

doc. dr. sc. Ivana Šemanjski

Doc. dr. sc. Ivana Šemanjski je docent i viši znanstveni suradnik na odjelu za Inteligentne transportne sustave Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Njeni znanstveni interesi su u području napredne obrade podataka, prometnog planiranja i simulacija, velikih setova podataka, pametne i održive mobilnosti, te T-GIS-a. Diplomu i doktorat je stekla na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu (oboje kao najbolji student generacije), te se znanstveno usavršavala na Odjelu za telekomunikacije i obradu informacija i i-KNOW konzorciju Sveučilišta u Gentu, Belgija. Od 2015 prvi je i jedini nacionalni i regionalni ekspertni evaluator pri Europskoj komisiji za projektne prijave iz područja prometa (DG MOVE), informacijsko komunikacijskih tehnologija (DG CONNECT) i energetske učinkovitosti (DG ENERGY). Sudjelovala je kao istraživač ili voditelj na 19 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata, te je objavila preko 70 znanstvenih radova (od čega 6 indeksiranih u CC bazi, te 11 u SCI i SCIEx bazama), bila urednik 3 knjige, te održala 6 pozvanih i plenarnih izlaganja.  

Cjelokupni popis publikacija je dostupan na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291720

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.