web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

Objavljen rad u internacionalnom časopisu

Članovi zavoda za ITS su objavili rad pod naslovom ”Variable Speed Limit and Ramp Metering for Mixed Traffic Flows: A Review and Open Questions” u internacionalnom časopisu MDPI Applied SciencesSpecial Issue “Artificial Intelligence for Connected and Automated Vehicles“. Autori rada su Filip Vrbanić, mag. ing. traff., izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko, Krešimir Kušić mag. ing. traff. I Dino Čakija mag. ing. el.. Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3390/app11062574.

Financijska podrška osigurana je iz projekta „Sustav upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine u okolini umreženih vozila“ Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti. Projekt je podržan od strane potpore „Inovativni modeli i upravljačke strategije inteligentne mobilnosti“, projekta „Razvoj sustava zasnovanih na učećim agentima za unaprjeđenje upravljanja prometom u gradovima“ Hrvatske zaklade za znanost, DLASIUT (IP-2020-02-5042) i Europskog fonda za regionalni razvoj, DATACROSS (KK.01.1.1.01.0009).

Updated: 15. ožujka 2021 — 13:20
Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.