web analytics

Department of Intelligent Transportation Systems

prof. dr. sc. Hrvoje Gold

hgolde-mail: hrvoje.gold@fpz.hr

web: http://www.fpz.unizg.hr/detalji_nastavnika.asp?user=hgold

zaposlen: 1982.

Hrvoje Gold rođen je 13.11.1951. u Zagrebu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 1974. odnosno 1979., a doktorirao na Fakultetu prometnih znanosti 1994. Kao autor i koautor objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih i stručnih skupova, te projektnih izvješća s rezultatima istraživanja razvoja i primjene informacijsko-komunikacijske i računalne tehnologije u području inteligentnih transportnih sustava i to posebno metodologije općih sustava i semantičke obrade na utemeljenje generičke teorije prometa, algoritama i računalne podrške u optimizaciji procesa transportne logistike te razvoja sustava i metoda daljinskih istraživanja i računalnog vida i njihove primjene u analizi i razvoju prometnih sustava. Kao voditelj ili istraživač sudjeluje u više međunarodnih i nacionalnih istraživačko-razvojnih projekata. Recenzent je radova objavljenih u časopisima i zbornicima sa znanstvenih i stručnih skupova, tehnologijskih projekata i sveučilišnih studijskih programa. Mentor je u izradi nekoliko doktorskih i magistarskih radova i nizu diplomskih radova. Član je stručnih udruženja: IEEE sekcije za inteligentne transportne sustave, Inteligentni transportni sustavi Hrvatska, Centra izvrsnosti za računalni vid pri Sveučilištu u Zagrebu i Znanstvenog centra izvrsnosti za podatkovne znanosti i kooperativne sustave, te suradnik Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Na Fakultetu prometnih znanosti obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za inteligentne transportne sustave, prodekana za znanost i vanjsku suradnju i sada dekana Fakulteta prometnih znanosti. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu te poznaje francuski i njemački jezik.

Popis radova (Hrvatska znanstvena bibliografija)

 

Zavod za inteligentne transportne sustave, 2017.