Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Akademski kalendar Fakulteta za akademsku godinu 2024./2025.
Fakultet prometnih znanosti, 28.05.2024, 11:00

Academic Calendar.jpg

Na 35. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. svibnja 2024. donesen je Akademski kalendar Fakulteta prometnih znanosti za akademsku godinu 2024./2025.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice