Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
CEEPUS stipendije – Freemover studenti – 2023./2024.
Odbor za međunarodnu suradnju i mobilnost, 03.11.2023, 11:02

Social_Media_CEEPUS_freemover_2324.png

Trenutno je otvoren Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan CEEPUS mreže (freemover).  Prijave na Fakultetu prometnih znanosti otvorene su za sve studente (preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija).

Stipendije za studente u okviru programa CEEPUS mogu trajati cijeli semestar (kategorija: student) ili kraće (kategorija: short-term student) u svrhu istraživanja za završni/diplomski/specijalistički/doktorski rad.

Rok podnošenja prijave za mobilnost u ljetnom semestru je do 23. studenoga 2023. u 23:59 sati.

 

Više informacija možete pronaći na našim stranicama.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet