Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
CEEPUS stipendije – Natječaj za mrežnu mobilnost studenata – 2024./2025.
Odbor za međunarodnu suradnju i mobilnost, 02.05.2024, 10:16

CEEPUS_mrezna_mobilnost_2024_25.png

Otvoren je natječaj za prijavu mrežnih mobilnosti u okviru programa CEEPUS. Prijave na Fakultetu prometnih znanosti otvorene su za sve studente (preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija).

Stipendije su u trajanju od 21 dan do 30 dana te su namijenjene za mobilnost studenata u svrhu istraživanja za završni/diplomski/specijalistički ili doktorski rad. 

Rok za podnošenje prijave:

-          za zimski semestar: 11. lipnja 2024. u 23:59 sati.

-          za ljetni semestar: 20. listopada 2024. u 23:59 sati.

 Više informacija možete pronaći na našim stranicama.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice