Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Erasmus+ stručna praksa, 1. krug natječaja za ak. god. 2024./25. - objavljen
Odbor za međunarodnu suradnju i mobilnost, 20.05.2024, 10:12

Erasmus+.jpg

Objavljen novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) - 1. krug Natječaja za ak. god. 2024./25.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202425

Prvi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 16.9.2024.- 1.8.2025.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2025.

Krajnji rok za online prijave je 18.9.2024. u 12h (podne) - ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 18.9.2024. do kraja dana - ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg popunjavanja predviđenog broja mobilnosti.

VAŽNO:  Svaki student-prijavitelj ispunjava svoju online prijavu, a dostava popratne prijavne dokumentacije ide isključivo preko koordinatora sa sastavnice. Formalno, kao datum prijave računa se datum zaprimanja e-maila od strane koordinatora sa sastavnice, a ne datum online prijave studenta. 

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice