Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Gost predavač u okviru međunarodnog programa mobilnosti CEEPUS
Odbor za međunarodnu suradnju i mobilnost, 27.03.2024, 11:30

FPZ_CEEPUS_2024.jpg

U okviru međunarodnog programa mobilnosti CEEPUS od 18. do 22. ožujka 2024. godine Fakultet prometnih znanosti posjetila je izv. prof. dr. sc. Svetlana Borojević s Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Banja Luci i prodekanica za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju.

Profesorica Borojević održala je predavanja studentima smjera Cestovni  prometa 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Promet te konzultativnu nastavu doktorandu našeg poslijediplomskog studija iz područja prometne psihologije. Izabrane teme predavanja koje su se uz uvodni dio o značaju prometne psihologije odnosile na ljudski čimbenik i rizično ponašanje sudionika u prometu posebno su bile interesantne studentima te su vrlo aktivno sudjelovali u diskusiji. Budući da su naši studenti pokazali značajnu zainteresiranost za teme i istraživanja iz područja prometne psihologije, Zavod za cestovni promet, koji je bio domaćin gostujućoj profesorici nastavit će dosadašnju suradnju s institucijama i stručnjacima iz područja prometne psihologije te organizirati slična događanja.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet