Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Javna obrana nacrta doktorskog rada – Dražen Vidović
Referada poslijediplomskih studija, 08.05.2024, 12:50

O B A V I J E S T

Javna obrana nacrta doktorskog rada (JR)  pod naslovom

Definiranje prometnih i tehničkih značajki specijalnog vagona na temelju novog tehnološkog procesa prijevoza komunalnog otpada

kandidata Dražena Vidovića, dipl. ing. stroj. održat će se 28. svibnja 2024. u 12:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani D1, Vukelićeva 4, pred Povjerenstvom za ocjenu nacrta doktorskog rada u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. tech. Martin Starčević, predsjednik (aktivirana zamjena)

2. prof. dr. sc. tech. Mladen Nikšić, član

3. prof. dr. sc. tech. Zdravko Schauperl, vanjski član (Fakultet strojarstva i brodogranje Sveučilište u Zagrebu)

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice