Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Javna obrana nacrta doktorskog rada – Kristina Samardžić
Referada poslijediplomskih studija, 02.11.2023, 09:46

O B A V I J E S T

 

Javna obrana nacrta doktorskog rada (JR)  pod naslovom

METHOD FOR PROBABILISTIC AIR TRAFFIC DEMAND-CAPACITY BALANCING IN CONVECTIVE METEOROLOGICAL CONDITIONS

(Metoda vjerojatnosnog uravnoteženja prometne potražnje i kapaciteta zračnog prometa u konvektivnim meteorološkim uvjetima)

kandidatkinje Kristine Samardžić, mag. ing. aeronaut. održat će se 24. studenoga 2023. u 13:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, hibridno, u objektu 70/D3, ZUK Borongaj, te putem virtualne sobe na platformi MS Teams, pred Povjerenstvom za ocjenu nacrta doktorskog rada u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Radišić, predsjednik

2. prof. dr. sc. Doris Novak, član

3. izv. prof. dr. sc. Antonio Franco Espin, vanjski član (Universidad de Sevilla)

4. doc. dr. sc. Petar Andraši, zamjena

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet